Jodendom

Hieronder zie je artikelen die Peter van 't Riet publiceerde over diverse aspecten van het Jodendom. Door op de titel te klikken kun je het artikel oproepen en lezen.

Jochanan ben Zakkai, Grondlegger van het rabbijnse Jodendom (deel 2) - Peter van ’t Riet - 2021
Zijn optreden als leraar in Jeruzalem en zijn belangstelling voor mystiek - In aflevering 1 van deze korte serie artikelen over Jochanan ben Zakkai (Judaica-Bulletin 34.2) heb ik de politiek-religieuze situatie in het land Israël in het begin van de 1e eeuw CJ beschreven. Onder Romeinse bezetting domineerden daar... Meer/More info...
Jochanan ben Zakkai, Grondlegger van het rabbijnse Jodendom (deel 1) - Peter van ’t Riet - 2021
Zijn jeugd, opleiding en verblijf in Galilea - Jochanan ben Zakkai was een van de belangrijkste joodse geleerden uit de 1e eeuw CJ. Opgeleid in de leerschool van de verlichte Farizeeën heeft hij de brug geslagen tussen het Jodendom van vóór de verwoesting van Jeruzalem in... Meer/More info...
Waarom ‘Holocaust’ geen taboewoord moet worden - Peter van ’t Riet - 2019
Bijdrage aan en discussie - Ik kom in mijn cursussen en bij mijn lezingen soms deelnemers tegen die van mening zijn dat het woord Holocaust zou moeten worden afgeschaft en er alleen nog maar over Sjoah gesproken en geschreven zou mogen worden. Nog zeer onlangs betoogde... Meer/More info...
2017 : Een jaar vol herdenkingen voor Israël - Peter van 't Riet - 2017
1917 - 1947 - 1967 - 2017 is voor Israël een bijzonder jaar. Niet alleen vierde het land op 1 mei zijn 69ste verjaardag – Jom Ha’atsmaoet – Onafhankelijkheidsdag – ook is het een jaar waarin drie lustra plaatsvinden van gebeurtenissen die... Meer/More info...
Antisemitisme - Peter van 't Riet - 2016
Wat is de achtergrond? Waar komt het vandaan? - Veel mensen vragen zich af hoe het toch komt dat er antisemitisme in de wereld is. Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig te geven. (1) Antisemitisme is niet van vandaag of gister en er zijn al heel wat studies aan gewijd. Sommige van... Meer/More info...
Besnijdenis in het geding - Peter van 't Riet - 2013
Het is weer eens zover. Na de voorlopig mislukte aanval op de rituele slacht door politici voor wie het onderscheid tussen mens en dier aan het vervagen is, is onlangs onze medische stand in het geweer gekomen tegen de besnijdenis van jongens:... Meer/More info...
Israël : Het belangrijkste land van de wereld - Peter van 't Riet - 2012
Toespraak op Jom Ha-atsmaoet 2012 voor het Genootschap Nederland-Israël Zwolle en de Joodse Gemeente van Zwolle - Zwolle, 26 april 2012. Dames en heren. Meer/More info...
De Jodensavanne in Suriname - Peter van 't Riet - 2007
Een uitzonderlijk stukje geschiedenis - Jodensavanne is de naam van het gebied waar in de 17e t/m 19e eeuw Portugese joden gevestigd waren in Suriname. Jodensavanne ligt op de rechter oever van de Surinamerivier ongeveer 50 km ten zuiden van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. De... Meer/More info...
Superhelden : Moderne Golems? - Peter van 't Riet - 2007
Over Batman en andere stripfiguren - Het motief van de Golem is heden ten dage het bekends door de legende over de Golem van Praag, die door zijn schepper rabbi Löw (16e eeuw) gemaakt was uit klei en aarde om hem bij te staan. Maar het golemmotief is een breder en ook ouder... Meer/More info...
Rembrandt en de joden - Peter van 't Riet - 2007
Hoe een tentoonstelling en een boek een Rembrandtlegende onderuit halen - In 1986 opende ik het boek Zonder Tora leest niemand wel met de introductie van wat ik toen "nachtwachtexegese" heb genoemd. Veel uitleggers van bijbelverhalen maken daar gebruik van, of - zo u wilt - maken zich daar "schuldig"... Meer/More info...
Het verhaal achter twee monumenten aan de voormalige Zamenhofsingel te Zwolle - Peter van 't Riet - 2006
Hoeveel Zwollenaren hebben tot voor enkele jaren niet hun belastingformulier naar het belastingkantoor aan de Zamenhofsingel gestuurd? Velen! Waarschijnlijk zonder te weten naar wie die singel vernoemd was. Altijd gedacht dat Zamenhof een Zwolse... Meer/More info...
Drie dingen houden de wereld in stand - Peter van 't Riet - 2002
Aantekeningen bij Misjna Avot 1:2 - In de Talmoed bevindt zich onder de 63 traktaten één traktaat met een sterk afwijkend karakter. Dat is het traktaat Avot ("Vaders"), ook wel Pirké Avot ("Hoofdstukken van de Vaders")  genoemd. Het... Meer/More info...
De synagoge van Zwolle - Peter van 't Riet - 1999
Een historisch monument met een aangepast gebruik - In Zwolle staat aan de tegenwoordige Samuel Hirschstraat (voorheen Schoutenstraat) tegenover de Nieuwe Markt een bijzonder kerkgebouw: de synagoge. Het gebouw is aan het eind van de vorige eeuw gebouwd door en voor de Joodse Gemeente die toen ca.... Meer/More info...
De cantilatie van Hebreeuwse teksten - J.W. Rose en Peter van 't Riet - 1998
Samenvatting - De tekst van de Hebreeuwse bijbel (Tenach) is van oud tijden her niet voorgelezen maar voorgezongen. Deze vorm van voordracht wordt 'cantilatie' genoemd. In dit artikel bespreken de auteurs verschillende aspecten van de cantilatie van Hebreeuwse... Meer/More info...
De Joden van Harderwijk in de 18e eeuw - Peter van 't Riet - 1998
Ter voorbereiding op het Negende Synagogepad van de Stichting Judaica Zwolle op zondag 24 mei 1998 - De geschiedenis van de joden van Harderwijk is beschreven in "Geschiedenis van de Joden in Harderwijk" door N.C. Veldhuis (in: Historisch Jaarboek Harderwijk 1994, uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich, Harderwijk, 1994,... Meer/More info...
Medische ethiek bezien vanuit joodse optiek - Peter van 't Riet - 1997
Boekbespreking - Titel: Op het leven! Ondertitel: Medische ethiek bezien vanuit joodse optiek Auteur: Mr. drs. R. Evers Uitgever: Kok : Kampen 1997 Meer/More info...
Haagse rabbijnen - Peter van 't Riet - 1996
Boekbespreking - Titel: Haagse rabbijnen Ondertitel: Drie eeuwen geestelijke leiding Auteur: Ir I.B. Creveld Uitgever: Walburg Pers, Zutphen 1995 Meer/More info...
De Essenen en de Dode-Zeerollen - Peter van 't Riet - 1996
In november 1947 werd prof. Elazar L. Sukenik, hoogleraar archeologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, benaderd door een bevriende Armeense antiquair in verband met een drietal oude boekrollen, die door een handelaar in Bethlehem te... Meer/More info...
Kan een volk dan weten waar het heengaat? - Peter van 't Riet - 1995
Toespraak voor het Genootschap Nederland-Isral afdeling Zwolle ter gelegenheid van Jom Ha'atsmaoeth 5755/1995 - (1) Er woonde in Pintschow eens een zeer verstandige en opgewekte jongen, die Jonathan heette en de zoon was van de stadsrabbijn. Op een keer ging de jonge Jonathan tegen de avond de straat op. Een politieman hield hem aan en vroeg hem, waar hij... Meer/More info...
Leren tot in de komende wereld - Peter van 't Riet - 1995
De rol van leren in het jodendom - In zijn verhandeling over de vraag waarom de synagoge in de volksmond 'sjoel' (school) genoemd wordt, schrijft rabbijn S.Ph. de Vries: 'De levensader van het jodendom slaat het krachtigst waar geleerd wordt. Is er ergens een aantal joodse mensen... Meer/More info...
De ontwikkeling van de joods-liturgische muziek sinds de oudheid en de middeleeuwen - Peter van 't Riet - 1994
In de westerse, christelijke cultuur zijn we gewend aan een indeling van de geschiedenis die aansluit bij het ontstaan en de ontwikkeling van het christendom als erfgenaam van de grieks-romeinse beschaving. We onderscheiden dan 1) de oudheid,... Meer/More info...
Joodse groeperingen in de tijd van Jezus - Peter van 't Riet - 1993
In zijn beschrijving van het Jodendom in het land Israël in de eerste eeuw C.J. noemt de toenmalige joodse geschiedschrijver Flavius Josefus de drie belangrijkste joodse groeperingen bij naam: Sadduceeën, Farizeeën en Essenen (1).... Meer/More info...
Het Testament van Job en het Testament van Salomo - Peter van 't Riet - 1992
Boekbespreking - Titel: Het Testament van Job, het Testament van Salomo Auteurs: Drs. J.G. Schenderling, Drs. L. Cozijnsen Uitgever: Kok : Kampen 1990 Meer/More info...
De invloed van het jodendom op onze cultuur - Peter van 't Riet - 1991
Onze cultuur wordt vandaag bepaald door grote en snelle omwentelingen. Enerzijds gaan de produkten van natuurwetenschap en techniek steeds meer ons leven beheersen. Anderzijds raken godsdiensten en ideologie?n in onze moderne samenleving steeds... Meer/More info...
Vijf jaar Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in Zwolse synagoge - Peter van 't Riet - 1991
In het najaar van 1986 ging in Zwolle het Vrije Leerhuis voor Talmoed en Tora van start. Het was een initiatief van de Werkgroep Judaica Zwolle, voorloper van de huidige Stichting Judaica Zwolle. Vooraf werd mondeling en schriftelijk overleg... Meer/More info...
De synagoge van Zwolle - Peter van 't Riet - 1990
Een historisch monument met een aangepast gebruik - Dit artikel over de restauratie en het nieuwe gebruik van de synagoge van Zwolle verscheen in 1990 in het Zwols Historisch Tijdschrift, jaargang 7 nr. 3, een uitgave van de Zwolse Historische Vereniging. Een scan van het artikel is hieronder te... Meer/More info...
De restauratie van de Zwolse synagoge voltooid - Peter van 't Riet - 1989
De sjabbatochtend in september 1983, waarop ik voor het eerst een bezoek breng aan de Zwolse synagoge, herinner ik mij als de dag van gisteren. Een paar minuten voor negenen, het aanvangstijdstip van de ochtenddienst, wandel ik in de zonnige... Meer/More info...
De joodse jaartelling - Peter van 't Riet - 1988
Haar herkomst en betekenis - Volgens de joodse jaartelling leefden we eind 1988 in het jaar 5749 sinds het begin van de schepping. Trek daar 1988 jaren vanaf (het joodse nieuwjaar valt in de herfst) en het resultaat is, dat de schepping begon in het jaar 3761 vCJ (voor de... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet