Vraag&Antwoord

Besnijdenis (6) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe staan seculiere joden in de discussie over een eventueel verbod op de besnijdenis?

Vraag : De laatste jaren verschijnen er regelmatig artikelen over de besnijdenis van joodse jongetjes. Voor en tegenstanders roeren zich en soms heel fel, ook nu weer nu IJsland de besnijdenis wil verbieden. Al enige tijd vraag ik me af, hoe seculiere joden hier instaan: laten zij hun jongetjes besnijden of zijn ze juist tegen?

Antwoord : Het wrange aan de hedendaagse discussie over de besnijdenis is dat die zich toespitst op de joodse besnijdenis en niet of veel minder op de islamitische besnijdenis die wezenlijk anders en voor het kind veel ingrijpender is.

De joodse besnijdenis wordt voltrokken op de achtste dag na de geboorte en geen enkele joodse jongen of man heeft er ook maar de geringste herinnering aan. Hoogstens heeft een enkele joodse jongen er later problemen mee dat hij "anders is dan de andere (niet-joodse) jongens", maar dat hoeft niet eens door de besnijdenis te komen. De joodse vorm van besnijdenis is in het algemeen een medisch en psychisch onschuldige ingreep.

De islamitische besnijdenis daarentegen wordt voltrokken op de leeftijd van 3 tot wel 12 jaar, zonder dat het kind erop voorbereid wordt en vindt onverdoofd plaats. Het is een voor veel jongens traumatische ervaring die elke jongen en man zich herinnert. De meestal verzwegen gedachte erachter is dat jongens al vroeg moeten leren pijn te verdragen voor de Islam en dat ze er trots op moeten zijn dat gedaan te hebben. Het is een factor die mijns inziens van invloed is op het gewelddadige karakter van veel islamitische samenlevingen. Als deze vorm van besnijdenis zou worden afgeschaft, zou dat de islamitische samenlevingen alleen maar ten goede komen en vreedzamer maken.

In het jodendom is de besnijdenis de enige ingreep in het menselijk lichaam die om niet-medische redenen mag worden uitgevoerd. Onze westerse liberale waarde van de integriteit van het menselijk lichaam is dan ook rechtstreeks aan Tora en joodse traditie ontsproten, wat veel westerlingen zich vandaag niet meer realiseren. Die waarde misbruiken om de joodse besnijdenis af te schaffen, is een voorbeeld van een samenleving die zijn eigen geschiedenis niet meer kent.

Wat je vraag over seculiere joden betreft is het goed je te realiseren dat seculariteit in het Jodendom niet hetzelfde is als in het christendom. Een geseculariseerde christen is heel vaak geen christen meer, maar een geseculariseerde jood is nog wel een jood. Secularisatie is in het jodendom een continuüm. Veel joden houden zich niet aan alle joods-wettelijke (halachische) voorschriften, maar aan welke wel en welke niet, en wanneer wel en wanneer niet, is per individu verschillend. Ieder maakt zijn/haar eigen keuze uit de halacha. Veel joden die "er niks meer aan doen," hechten nog steeds veel waarde aan de besnijdenis van hun jongetjes. Daarom is er geen eenduidig antwoord op je vraag of seculiere joden hun mannelijke pasgeborenen laten besnijden of niet: sommigen wel, anderen niet. Ik schat in dat de laatsten een kleine minderheid vormen.


This is the website of Peter van 't Riet