Lezingen

Peter van 't Riet geeft lezingen en cursussen voor groepen en organisaties van alle gezindten. Je kunt een lezing aanvragen via Folianti (folianti[ad]hotmail.com). Informatie over honorarium en andere voorwaarden is te vinden op: www.folianti.com. Andere onderwerpen voor lezingen dan die welke hieronder te vinden zijn, vind je op de pagina's Boeken, Brochures en Lectiografie. Voor aankondigingen van de lezingen kun je gebruik maken van onderstaande teksten. Voor een korte levensbeschrijving van Peter van 't Riet: klik hier.

Lezing Hoe joods was Paulus? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een Jood geweest, maar hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat "joods"... Meer/More info...
Lezing over een Bijbelgedeelte - Peter van 't Riet - 2020
Over verschillende Bijbelgedeelten kan een lezing worden gegeven. In de lezing wordt de tekst van het betreffende Bijbelgedeelte nauwkeurig gevolgd aan de hand van een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse grondteksten. Van woorden en begrippen... Meer/More info...
Lezing Verzoening in Bijbels perspectief - Peter van 't Riet - 2020
In deze lezing wordt aan de hand van de verhalen over Jakob en Esau in Genesis 32 uiteengezet wat verzoening betekent in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament). Ook worden enkele uitstapjes gemaakt naar de evangeliën. Meer/More info...
Lezing Joodse scheppingsverhalen - Peter van 't Riet - 2020
Joden hebben door alle eeuwen heen verhalen verteld over de schepping van de wereld. Veel van die verhalen maken op moderne lezers een fabelachtige indruk. Verzonnen zij maar wat? Of dachten ze werkelijk dat de wereld ontstaan was zoals ze het... Meer/More info...
Lezing Het joodse karakter van de evangeliën - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Eeuwenlang zijn de evangeliën gelezen als christelijke geschriften waarin afstand wordt genomen van het jodendom. Ook vandaag gaan nog veel bijbellezers uit van het anti-joodse karakter van de evangeliën. Peter van 't Riet komt echter... Meer/More info...
Lezing Het Onze Vader als joods gebed - Peter van 't Riet - 2020
Het Onze Vader geldt al eeuwenlang voor een christelijk gebed. In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. Meer/More info...
Lezing Jezus' laatste dagen in Jeruzalem - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - De vier evangelisten besteden een groot deel van hun verhalen aan Jezus' laatste dagen in Jeruzalem. Waarom ging hij daarheen wetend dat hem dat zijn leven kon kosten? Meer/More info...
Lezing Is het vierde evangelie anti-joods? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Het vierde evangelie, dat te boek staat als het Evangelie van Johannes, wordt meestal voor het meest anti-joodse evangelie gehouden. Deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er veel redenen zijn om die opvatting te veranderen. Meer/More info...
Lezing De joodse oorsprong van de christelijke eredienst - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Ooit is het christendom begonnen als een beweging binnen het jodendom, maar al snel heeft het zich ontwikkeld tot een zelfstandige godsdienst. Toch heeft het christendom nog alles met het jodendom te maken. Meer/More info...
Lezing Het mensbeeld van de Tora - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar volgens Peter van 't Riet is God vanzelfsprekend in de Tora, en vormt de mens het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen... Meer/More info...
Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Het scheppingsverhaal wordt meestal gelezen als een zelfstandige, theologische tekst. Maar wat valt er van dit verhaal te leren, als we het lezen als een filosofische inleiding op de Tora? Welke kijk op de wereld en de mens reikt het verhaal... Meer/More info...
Lezing Leviticus als theologie van daden - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met... Meer/More info...
Lezing Wrede Bijbelverhalen? - Peter van 't Riet - 2020
In de Bijbel komen veel verhalen voor die we tegenwoordig als wreed en gewelddadig ervaren. Dat vinden we van verhalen van Homerus heel gewoon (“die tijd was nu eenmaal zo”), maar van de Bijbel verwachten we kennelijk iets anders. Het... Meer/More info...
Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj - Peter van 't Riet - 2020
De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn... Meer/More info...
Lezing Barmhartigheid in Tora en joodse traditie - Peter van 't Riet - 2020
Een van de grondhoudingen waartoe de Tora de mens oproept is het doen van barmhartigheid. In deze lezing wordt uiteengezet welke rol barmhartigheid speelt in het jodendom en waarin dit verschilt van het christendom. Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet