Vraag&Antwoord

Zending (1) - Peter van 't Riet - 2017
Doet het Jodendom aan zending om anderen te bekeren?

Vraag : Doet het Jodendom aan zending om anderen te bekeren?

Antwoord : Nee, het Jodendom kent geen actieve zending, in tegenstelling tot het christendom en de islam die eropuit zijn alle mensen tot hun religie te bekeren. Het Jodendom kent alleen passieve zending, dat wil zeggen: als niet-Joden zich aangetrokken voelen tot het Jodendom dan kunnen ze in beginsel tot het Jodendom overgaan. Maar de meeste Joodse groepen raden dat af, of maken het moeilijk. Ze zeggen: "Waarom zou je ons lot willen delen? We zijn eeuwenlang vervolgd. Overal in de wereld is antisemitisme. Waarom zou je willen dat jou dat ook overkomt? Denk er nog maar eens goed over na." Alleen de volhouders lukt het over te gaan tot het Jodendom.

Er wordt dus geen appèl gedaan op niet-Joden om Jood te worden. In Joodse ogen kan ook een niet-Jood rechtvaardig leven. Dat is belangrijker dan Joods worden.


This is the website of Peter van 't Riet