Vraag&Antwoord

Engelen (1) - Peter van 't Riet - 2017
Waarom is het jodendom terughoudend als het over engelen gaat?

Vraag : Ik heb ergens gelezen dat Joden niet over engelen schrijven en praten. Waarom niet? 

Antwoord : Of dat voor alle joden geldt, weet ik niet, maar het klopt dat in de rabbijnse literatuur weinig over engelen wordt geschreven, althans in vergelijking met de apocriefe en apocalyptische literatuur waarin engelen vaak een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld in de Misjna (de kern van de Talmoed) komen engelen niet voor. In de rest van de Talmoed (Gêmara) wordt de rol van engelen vaak geminimaliseerd. Dat is waarschijnlijk omdat angelologie ('engelkunde') een volstrekt speculatieve bezigheid was waarin je willekeurige opvattingen met een hemelse boodschap kon onderbouwen. Het Griekse woord 'angelos' zowel als het Hebreeuwse woord 'malê'ach' betekent immers 'boodschapper'. De rabbijnen betrekken hun kennis over de wil van God echter alleen aan de Tora en niet aan boodschappen uit de hemel die door intermediaire wezen worden overgebracht. Zelfs de profetie was in hun ogen tot zwijgen gekomen in Israël. Waarschijnlijk hebben de rabbijnen te vaak gezien hoe anderen met een beroep op engelen, profetieën en visioenen de Tora als grondwet van Gods koningschap probeerden te omzeilen.


This is the website of Peter van 't Riet