Vraag&Antwoord

Overgang tot het jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2009
Welke informatie is relevant voor rabbijnen om als jood te worden aangenomen?

Vraag: Ik vermoed dat ik van joodse afkomst ben d.w.z. van moeders zijde. Welke informatie is in mijn geval relevant voor rabbijnen bij het verzoek om aangenomen te worden? En wordt die informatie nagetrokken via officiële instanties?

Antwoord: Je eventuele jood-zijn wordt niet van je aangenomen op je eigen getuigenis. Er zullen dus officiële documenten of verklaringen aan te pas moeten komen. Welke daarbij wel en niet geaccepteerd worden, is waarschijnlijk per rabbijn en rabbinale rechtbank verschillend. Plaatselijk gebruik kan hierbij een rol spelen te meer omdat de situatie per landstreek heel verschillend kan zijn. In geval van officiële documenten kunt je denken aan:

  • afschriften uit administraties van joodse gemeenten van choepa (joods huwelijk) van moeder, grootmoeder van moeders kant etc.,
  • afschriften uit administraties van joodse gemeenten van beriet miela (besnijdenis) van ooms, oud-ooms etc. van moederskant,
  • uittreksels uit de burgelijke stand uit een tijd waarin iemands kerkgenootschap nog werd geregistreerd,
  • joodse huwelijkscontracten van voorouders,
  • grafschriften op joodse begraafplaatsen.

Deze bewijsstukken zullen overlegd moeten worden aan een rabbijn van de joodse gemeente waartoe men wil worden toegelaten. Of men de authenticiteit natrekt, weet ik niet. Zal per geval verschillen vermoed ik en sterk afhankelijk zijn van de betrouwbare indruk die de documenten maken.


This is the website of Peter van 't Riet