Vraag&Antwoord

Messiasbelijdende joden (2) - Peter van 't Riet - 2019
Wat vind je van het boek 'Abraham had twee zonen' van Julia Blum?

Vraag: Toen ik de beschrijving van je nieuwe boek “Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld” las, moest ik denken aan het boek van professor Julia Blum waarvan de Nederlandse versie de titel heeft Abraham had twee zonen. Blum gaat in dit boek diep in op Galaten 4. Als messiasbelijdende Jodin keek ze eerst vreemd aan tegen de redenering van Paulus over Sara en Hagar. Heb je het boek gelezen? En wat vind je er van?

Antwoord: Van het boek dat je noemt, heb ik het voorwoord gelezen. Maar als ik daarin lees dat God zelf de schrijfster de titel van haar vorige boek heeft gegeven, dat God haar geroepen heeft om het onderhavig boek te schrijven en dat het een onderdeel is van Zijn plan met de wereld, dan houdt het – met alle respect – voor mij even op. Het herinnert mij teveel aan de oude gereformeerde theologie van de prediking, waarin de zondagse preek niet het woord van de predikant was, maar het Woord van God zelf. Laten we dat nog eens in gedachten houden bij het lezen van al die verouderde preken uit de jaren '50 en '60. De houdbaarheid van Gods Woord duurt dan niet langer dan enkele decennia voor een beperkte groep gelovigen. Dan luister ik liever naar een “preek” in een willekeurige synagoge, die altijd alleen maar het woord is van degene die hem houdt. Uit zo'n "preek" kun je wat leren, maar je hoeft het er niet mee eens te zijn. Bij mijn lezingen zeg ik altijd: neem niet zomaar voor waar aan wat ik je vertel, maar onderzoek het zelf. Een boodschap over God is nog geen boodschap namens God. In dat voorwoord van Julia Blum lees ik te weinig distantie tot het raadsel van Gods aanwezigheid en werkzaamheid in de geschiedenis van Israël en de mensheid. Het nodigt mij niet uit verder te lezen.


This is the website of Peter van 't Riet