Vraag & Antwoord

Week Jezus uit naar India? (1) - Peter van 't Riet - 2010
Was Jezus schijndood en week hij uit naar India?

Vraag: In zijn boek "Jesus lived in India" beweert Holger Kersten dat Jezus na de kruisiging slechts schijndood was en, nadat hij bijgekomen was, naar India is gevlucht. Daar zou hij verkondigd hebben, gestorven en begraven zijn. Zijn graf zou tot vandaag zijn aan te wijzen. Wat vind je van die opvatting?

Antwoord: Mijns inziens berust deze theorie op vrome legendevorming van christelijke randgroepen en op speculatieve bijbelinterpretatie. Historisch gezien is de theorie uiterst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk. Ten eerste zorgden de Romeinen er wel voor dat niemand de verschrikkelijke doodstraf door kruisiging overleefde. Ten tweede was Jezus als vrome jood zo betrokken op Gods verbond met zijn volk Israël dat hij het als verraad zou hebben gezien om naar een ander land uit te wijken. Bij wijze van spreken had hij zich liever nog een tweede keer laten kruisigen voor het koningschap van God in Israël, dan het centrum van het joodse volksbestaan te ontvluchten.


This is the website of Peter van 't Riet