Brochure

Het begin van de schepping - Peter van 't Riet - 2005
Inleiding en commentaar op Genesis 1:1-2

Folianti-reeks nr. 27 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-19-5 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. De inhoud ervan is verwerkt in het boek De filosofie van het scheppingsverhaal.

Het begin van de schepping
Het eerste van de twee scheppingsverhalen in de Tora (Genesis 1:1 - 2:3) wordt meestal gelezen als een historisch bedoeld verslag over hoe God de wereld heeft geschapen. Bovendien bespreekt men Genesis 1 vrijwel altijd als een tekst los van de rest van de Tora. In deze brochure laat de auteur het verhaal van een andere kant zien. Hij gaat er van uit dat de scheppingsverhalen een inleiding op de Tora vormen. Zo ontstaat er een commentaar op de tekst van Genesis 1 dat regelmatig doorkijkjes geeft door de rest van de Tora. Ook vertoont het eerste scheppingsverhaal de sporen van een diepgaande polemiek tegen de Babylonische scheppingsmythen aan de verleiding waarvan de joden in de Babylonische ballingschap hebben blootgestaan. Door bovendien de latere rabbijnse uitleg van de tekst in het commentaar te betrekken komt het scheppingsverhaal tot leven als een ethisch-moreel betoog over de wereld waarin we nog elke dag leven.

Genesis 1:1-2
In deze brochure worden slechts de eerste twee verzen van Genesis 1 behandeld. Maar deze twee buitengewoon geconcentreerde stukjes tekst bieden woord voor woord zoveel stof tot beschouwing, dat daarmee deze brochure geheel gevuld kon worden.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. In beginsel schept God de hemel en de aarde
3. De aarde nu is zompig en dompig
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet