Brochure

De David-midrasj bij Matteüs - Peter van 't Riet - 2003
Nieuwe ontdekkingen in het Evangelie van Matteüs

Folianti-reeks nr. 19 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-11-X - 28 pagina's. Deze brochure is in 2005 gepubliceerd als hoofdstuk 8 in het boek  Lukas versus Matteüs. Dit boek kan besteld worden bij Folianti.

De zoon van David
In de evangeliën wordt Jezus regelmatig "zoon van David" genoemd. Deze titel speelde in Jezus' tijd een belangrijke rol in sommige van de vele messiasverwachtingen waar het toenmalige jodendom rijk aan was. Zij sluit aan bij de belofte in Tenach dat het koningschap van het huis van David een eeuwig koningschap zou zijn. Men moet het "koningschap uit het huis van David" overigens interpreteren als een politiek-religieus programma en niet als een genealogisch bepaalde troonsopvolging. Met andere woorden, de koning die over Israël regeert in de geest van David mag de titel "zoon van David" dragen, ook als de biologische afstamming van David zou ontbreken. De evangelist die het David-motief het meest lijkt te hebben uitgewerkt in zijn evangelie is Matte?s.

De David-midrasj bij Matteüs
In deze brochure laat de auteur zien dat de evangelist Matteüs het David-motief niet beperkt heeft tot het vermelden van de titel "zoon van David" voor Jezus. Op de wijze van de midrasj bouwt Matteüs een groot deel van zijn evangelie op langs de lijn van de oude verhalen over David in de bijbelboeken 1 en 2 Samuël. Daarbij gaat hij selectief te werk, zodat uit het complexe beeld van David vooral die aspecten naar voren komen die aansluiten bij de messiaanse strategie die Matteüs voor ogen stond. Voorts plaatst de auteur de opvatting van Matteüs over Jezus tegen de achtergrond van de toenmalige Davidische messiasopvattingen, waarin heel andere aspecten van Davids optreden van belang waren. Tot slot geeft de auteur enkele overwegingen voor de betekenis van Matteüs' visie voor onze tijd.

Inhoudsopgave
1. Het midrasj-karakter van de evangeliën
2. David en de zoon van David bij Matteüs
3. De David-midrasj bij Matteüs
4. Matteüs' visie op de zoon van David
5. "Zoon van God" en andere termen
6. De rol van David in de messiasverwachting van Israël
7. De pacificatie van de messias, de zoon van David
8. Conclusies
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet