Brochure

Gerechtigheid en liefhebbende vriendschap - Peter van 't Riet - 2000
Over de joodse opvatting van barmhartigheid en de waarde ervan voor het christendom

Folianti-reeks nr. 10 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-02-0 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 4 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Bestel dit boek bij Folianti.

Barmhartigheid in de joodse traditie
Jodendom en christendom hebben eeuwenlang een fundamenteel verschillende benadering gehad van het begrip "barmhartigheid". In het christendom werd barmhartigheid altijd gefundeerd in de goedheid van God. Daarom werd christelijke barmhartigheid steeds beschouwd in termen van genade, gunst en deugd. In het jodendom is barmhartigheid echter gefundeerd in de Tora, met als gevolg dat het beschouwd wordt in termen van plichten en rechten. Barmhartigheid in het jodendom heeft twee belangrijke aspecten: tsêdakah (gerechtigheid) en gêmieloet chasadiem (daden van liefhebbende vriendschap).

De inhoud van deze brochure
In deze brochure worden de beide aspecten van het joodse begrip "barmhartigheid" (gerechtigheid en daden van liefhebbende vriendschap) uitvoerig behandeld. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de joods-religieuze literatuur laat de auteur zien hoe barmhartigheid vaak tot in de details wordt uitgewerkt in regels en voorschriften voor het dagelijks leven. Ook wordt het belang benadrukt van de joodse opvatting over barmhartigheid voor de herori?ntatie van christenen op de joodse oorsprong van hun godsdienst.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Barmhartigheid, naastenliefde en gerechtigheid
3. Het ondersteunen van de armen
4. Het bezoeken van de zieken
5. Het bijstaan van de stervenden
6. Het begraven van de doden
7. Het troosten van de treurenden
8. Nawoord
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet