Brochure

De joodse oorsprong van de christelijke eredienst - Peter van 't Riet - 1998
Bijdrage aan een heroriƫntatie

Folianti-reeks nr. 4 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-6-6 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 1 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.

Deze brochure is te koop bij Folianti: Klik hier.

Het begin van het christendom
Ooit is het christendom begonnen als een beweging binnen het jodendom, maar al snel heeft het zich ontwikkeld tot een zelfstandige godsdienst. Toch heeft het christendom nog alles met het jodendom te maken. Dat geldt voor haar bronnen (het Nieuwe Testament is in wezen een joods boek), voor haar theologie (bijvoorbeeld het messias-begrip dat van oorsprong een joods begrip is) en voor haar eredienst. Dat laatste, de joodse oorsprong van de christelijke eredienst, vormt de inhoud van deze brochure.

Joodse oorsprong en heidense invloeden
Veel van wat christenen vanzelfsprekend vinden aan hun eredienst en als typisch christelijk ervaren, heeft een lange geschiedenis, die ooit begon in het jodendom. Of het nu gaat om de liturgische kalender, de feesten, de zondag, de opbouw van de eredienst en haar liturgische elementen zoals de liederen, de schriftlezingen, de prediking en de maaltijd, vrijwel alles vindt zijn begin in het jodendom van de eerste eeuw. In deze brochure zullen we de joodse herkomst van veel van deze zaken uiteenzetten. Maar niet alles is van joodse oorsprong. In de loop der eeuwen hebben al deze oorspronkelijk joodse zaken een duidelijke verandering ondergaan. Die verandering was het gevolg van de Grieks-Romeinse cultuur waarin het christendom zich ontwikkelde. Dit leidt tot boeiende vergelijkingen, maar ook tot de vraag hoever een godsdienst bij haar oorsprong weg mag groeien zonder haar missie te verloochenen.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De Schrift
3. Het liturgisch jaar
4. De feesten
  a. Pasen
  b. Pinksteren
  c. Hemelvaart
  d. Kerstmis
  e. Quatertemperdagen
5. De zondag
6. De gebedstijden
7. De liturgische grondhouding
8. De opbouw van de eredienst
9. De onderdelen van de eredienst
  a. Psalmen, cantica en hymnen
  b. Liturgische muziek
  c. Gebeden
  d. Geloofsbelijdenis
  e. Schriftlezing
  f. De prediking
  g. De maaltijd
10. De doop
11. Slotopmerkingen
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet