Vraag & Antwoord

De heiligheid van het Nieuwe Testament (1) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe verhoudt de heiligheid van het Nieuwe Testament zich tot die van Tenach?

Vraag : Heeft het Nieuwe Testament voor jou dezelfde heiligheidswaarde als de geschriften van Tenach?

Antwoord : Ik ga ervan uit dat Jezus, zijn eerste leerlingen en de evangelisten er de gebruikelijke joodse opvatting van die dagen op nahielden: er is een hiërarchie van "heiligheid" (gezaghebbendheid) onder de geschriften van Tenach. Eerst komt de Tora, daarna komen de Profeten en de Psalmen, daarna de overige geschriften uit Tenach. In het latere jodendom komen dan vervolgens de Talmoed en de Siddoer. Men druk dat concreet uit door de wijze waarop men boeken stapelt: Tora altijd bovenaan. Nooit een Siddoer op een Tora leggen, altijd anders om. Etc.

De evangeliën en de Handelingen der Apostelen ("2 Lukas") komen in het verlengde van de opvatting van Jezus en zijn eerste volgelingen natuurlijk onder Tenach te staan. Aan Tenach ontlenen ze immers hun gezag. Zonder Tenach zijn de evangeliën en de Handelingen alleen maar aardige verhalen. Als christen zou je - als je daar behoefte aan hebt - de evangeliën dezelfde graad van "heiligheid" kunnen geven als de Talmoed. De kern van de Talmoed (de Misjna) is ook min of meer in dezelfde tijd ontstaan.

Wat de brieven van Paulus, de overige brieven en de Openbaring betreft, deze zijn buitengewoon belangrijk voor het begrijpen van het latere ontjoodste en vaak anti-joodse christendom, maar voor onze opvattingen over leven en leer van Jezus en de evangelisten zijn ze niet echt van belang. Wat mij betreft mogen ze tot de apocriefen van het Nieuwe Testament gerekend worden.


This is the website of Peter van 't Riet