Boekpublicatie

De filosofie van het scheppingsverhaal - Peter van 't Riet - 2013
Genesis 1 opnieuw belicht

Dit boek verscheen in 2008 bij Uitgeverij Kok, Kampen - ISBN 978 90 435 1560 3 - 304 pagina's. In 2013 verscheen een heruitgave bij Folianti in Zwolle - ISBN 978 90 76783 31 4. Het is te koop bij internetboekhandel Amazon.com.

Recensies van dit boek - Zie op deze website of klik hier.

Samenvatting van dit boek - Steeds meer mensen lezen in het bijbelse scheppingsverhaal, dat de mens is geschapen als partner van God om de wereld te helpen voltooien. Maar welke praktische middelen staan de mens ter beschikking om die samenwerking met God tot een succes te maken? Het scheppingsverhaal wordt meestal gelezen als een zelfstandige tekst. Maar wat valt er te leren, als we het lezen als inleiding op de Tora, de zogenaamde Wet van Mozes? Welke beginselen en uitgangspunten reikt het verhaal ons dan aan voor het werken in en aan de wereld?

In dit boek legt Peter van 't Riet het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Genesis niet historisch of theologisch, maar filosofisch uit. Hij vat de tekst op als een betoog over de vraag hoe wij ons als mens tot de wereld verhouden. Daarbij komen allerlei zaken aan de orde, zoals:

-    de acceptatie van het leven als voorwaarde voor wereldverbetering;
-    de empirische houding tegenover de werkelijkheid in tegenstelling tot de ideologische;
-    de economische omgang met de natuur;
-    de mens als lichamelijk en geestelijk wezen;
-    de verhouding van de mens tot het goddelijke;
-    de relatie tussen de seksen;
-    de maakbaarheid van de samenleving en
-    de betekenis van de zevende dag, waarop wordt afgezien van productieve arbeid.

Het scheppingsverhaal blijkt zich te laten lezen als praktische filosofie. Veel gezichtspunten komen tot leven door de tekst van het scheppingsverhaal te vergelijken met de scheppingsmythen van de Babyloniërs en de filosofie van de oude Grieken. Maar ook door te luisteren naar de commentaren van de latere rabbijnen. Welke beginselen reikt het verhaal ons aan voor de ontwikkeling van het menselijk leven? En hoe verhoudt de filosofie van het scheppingsverhaal zich tot de moderne filosofie van onze tijd?  Het boek is verkrijgbaar bij internetboekhandel Folianti en wordt met korting op de verzendkosten aan u toegezonden..

Inhoudsopgave
Voorwoord
1 Een reis door de tijd
2 Een filosofisch verhaal
3 Structuren in de tekst
4 Het begin van de schepping
5 De eerste dag
6 De tweede dag
7 De derde dag
8 De vierde dag
9 De vijfde dag
10 De zesde dag
11 De zevende dag
12 Terugblijk
Noten
Literatuur
Colofon


This is the website of Peter van 't Riet