Vraag&Antwoord

Jezus' verhouding tot de niet-joden (3) - Peter van 't Riet - 2014
In Lukas 6:17 komen de inwoners van Tyrus en Sidon alleen voor Jezus, toch niet om zich te verbinden met de zaak van Israƫl?

Vraag : Bij de aanvang van de veldrede in Lukas 6:17 is sprake van een grote menigte van volk, niet allen uit het gehele joodse land maar ook uit de heidense landstreken Tyrus en Sidon. In 'Lukas de Jood' (pag. 77) wijs je erop dat de zegen en de vloek waarmee de veldrede begint, overeenkomen met de zegen en de vloek in de woorden van Jozua (Jozua 8:30-35). Je zegt verder dat het essentieel is dat de vreemdelingen bij Jozua, evenals de inwoners van Tyrus en Sidon bij Jezus, zich met Israël zijn gaan verbinden. Maar in Lukas 6:17-19 lees ik alleen dat ze gekomen zijn voor Jezus, niet voor de "zaak van Israël". Waarop is je opvatting dan gebaseerd?

Antwoord : Als je dit verhaal van Lukas over de veldrede leest als een historisch verslag van een dag uit het leven van Jezus, dan kun je het inderdaad zo zien dat de inwoners van Tyrus en Sidon alleen maar voor Jezus komen en niet voor de zaak van Israël. Maar ook dan nog blijft de vraag waarom de inwoners van Tyrus en Sidon naar het joodse land afreizen om te midden van een joodse menigte naar een joodse leraar te komen luisteren. Merk op dat de volgorde in vers 18 is: eerst luisteren (en verstaan!) en pas daarna genezen worden van je “ziekten”. Om Jezus’ veldrede - die daarna volgt - te kunnen beluisteren en te kunnen verstaan heeft men wel de nodige feeling voor en kennis van het jodendom nodig. Zonder verbinding met de zaak van Israël (de Tora) zou het voor de inwoners van Tyrus en Sidon een vrij hopeloze zaak zijn om te begrijpen waar Jezus mee bezig is.

Als we dit verhaal bovendien lezen als een midrasj van Lukas, dan is het een actualisering van het Jozuaverhaal (8:30-35). Je zou kunnen zeggen: het gaat over dezelfde dingen die bij Jozua speelden, maar nu toegepast in de tijd van Jezus. Het Jozuaverhaal gebeurt weer, maar onder nieuwe omstandigheden! En dan ligt het voor de hand dat Lukas een verbinding bedoeld heeft tussen de vreemdelingen die met Israël optrokken om onder leiding van Jozua in het land Kanaän te gaan leven in overeenstemming met de Tora (Jozua 8:33 en 35) en de inwoners van Tyrus en Sidon die zich eveneens in een menigte joden/Israëlieten begaven om Tora te leren onder leiding van Jezus. Ook in dit verhaal kan je Jezus niet losmaken van zijn joodse omgeving. Als niet-joden zullen we moeten leren Jezus te aanvaarden inclusief het jodendom waarvan hij deel uitmaakte.


This is the website of Peter van 't Riet