Boekpublicatie

Het mensbeeld van de Tora - Peter van 't Riet - 2014
Een bijdrage tot het normen- en waardendebat

Dit boek is te koop op internet als paperback en in e-book formaat.

Samenvatting - Een verrassend modern mensbeeld - Over het godsbeeld van de Tora (de eerste vijf bijbelboeken) zijn dikke boeken vol geschreven. Maar volgens de auteur van dit boek is God vanzelfsprekend in de Tora, en is de mens het werkelijke onderwerp. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtegoed het meest met de Tora verwant is.

In dit boek bespreekt Peter van 't Riet het mensbeeld van de Tora voor een breed publiek. Daarbij komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de wereld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van vandaag. De mens, die volgens de Tora de partner van God is, heeft naast zijn eigen menselijke ervaring ook het klankbord van de Tora nodig om zijn weg in deze wereld te kunnen vinden.

In het laatste hoofdstuk worden interessante vergelijkingen gemaakt met andere religieuze en seculiere mensbeelden. De auteur laat het mensbeeld van de Tora zien als derde weg tussen de dictaten van christendom en islam aan de ene kant, en de willekeur van rationalisme en romantiek aan de andere kant. Een boek voor ieder die meedoet aan het hedendaagse normen- en waardendebat.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1 Inleiding op het mensbeeld van de Tora
2 Leren tot in de komende wereld
3 Gebed als brug tussen aarde en hemel
4 Gerechtigheid en vriendschap
5 Sjaloom is meer dan vrede
6 Tora en andere mensbeelden
Literatuur
Tekstregister
Index
Noten

De eerste uitgave van dit boek werd verzorgd door Uitgeverij Kok, Kampen, 2006 (ISBN 978 90 435 1309 8). In 2014 verscheen een heruitgave bij Folianti te Zwolle (ISBN 978 90 76783 36 9)


This is the website of Peter van 't Riet