Boekpublicatie

Lukas versus Matte - Peter van 't Riet - 2020
De terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeli

Uitgeverij Kok, Kampen, 2005 - ISBN: 90 435 1074 2 - 300 pagina's. Dit boek is te koop via internet bij verzendboekhandel Folianti.

Recensies van dit boek - Zie deze op website of klik hier.

De evengeliën lezen als midrasj
Dat levert een geheel nieuwe kijk op de evangeliën. Peter van 't Riet is een innoverende bijbelonderzoeker. Hij verricht zijn bijbelstudie onafhankelijk van de "mainstream" van de hedendaagse bijbelwetenschap. Door de evangeliën consequent te lezen als joodse documenten uit de 1e eeuw van de gewone jaartelling komt hij tot resultaten die radicaal verschillen van de gangbare uitleg van de evangeliën.

Zijn publicaties zijn bovendien zeer toegankelijk en geschreven voor een breed publiek. Na boeken als Lukas de Jood (1984), Zonder Tora leest niemand wel (1986; beide samen met Will J. Barnard), Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus (1995) en Christendom à la Jezus (2001) trekt de auteur in dit nieuwe boek Lukas versus Matteüs de benadering van de evangeliën als joodse midrasjliteratuur consequent door. Hij laat zien dat de evangelisten creatieve joodse schriftgeleerden waren. Hun verhalen vormen geen verslag van historische gebeurtenissen rondom Jezus en zijn ook niet samengeraapt uit allerlei bronnenmateriaal. Met hun evangelie hebben zij een "theologisch" betoog geschreven over de beste manier om de messiaanse tijd dichterbij te brengen.

Lukas versus Matteüs - Midrasj in het jodendom is het onderzoeken en actualiseren van de Bijbel en de joodse traditie. Peter van 't Riet bestempelt de evangeliën onder andere als midrasjliteratuur, omdat evangelieverhalen sterk leunen op het Oude Testament. Een ander kenmerk van midrasjliteratuur is het vrije karakter van het onderzoek. Vertellers van midrasjverhalen verschillen daarom vaak fundamenteel van inzicht met elkaar. In Lukas versus Matteüs laat de auteur zien dat dat ook bij Matteüs en Lukas het geval is. Beide evangelisten presenteren Jezus als een rolmodel voor hun messiaanse strategie. Beide messiaanse strategieën verschillen hemelsbreed van karakter. De auteur is van mening dat het midrasjkarakter van de evangeliën het noodzakelijk maakt het christelijk geloof opnieuw te doordenken. Alleen zo kan men beter aansluiten bij de oorspronkelijke bedoelingen van de evangelisten.


This is the website of Peter van 't Riet