Vraag&Antwoord

Heilige geest (1) - Peter van 't Riet - 2015
Geloven joden in de heilige geest?

Vraag : Geloven joden ook in de Heilige Geest, de Roeach HaKodesj?

Antwoord : Joden geloven niet in de heilige geest. Zij geloven alleen in de Eeuwige, de God van Israël. Naar joodse opvatting is de heilige geest niet een van de personen van het goddelijke wezen (zoals christenen eeuwenlang hebben geloofd). De geest van God is een beeld voor "God aan het werk". Het is een metafoor voor Gods scheppende bemoeienis met de wereld. Het Hebreeuwse woord 'roeach' kun je vertalen met 'adem', 'wind', 'bries'. De wind kun je niet zien, maar je ziet wel zijn uitwerking op de wereld, doordat hij alles in beweging zet. Dat zit ook achter het beeld van de (heilige) geest. Het drukt uit dat je God niet kunt zien, maar wel Zijn uitwerking op de (mensen)wereld. 

Verder is er nog iets van belang om te weten. In het Hebreeuws is 'roeach' een woord dat zowel mannelijk als vrouwelijk is. Dat is niet zo bij de vertalingen ervan: het Griekse woord 'pneuma' is onzijdig, het Latijnse woord 'spiritus' is mannelijk, evenals het Nederlandse woord 'geest'. Zo zie je dat in de loop van de vertalingen de betekenis van het Hebreeuwse begrip is veranderd van een goddelijk verschijnsel in een goddelijke persoon. Dergelijke veranderingen hebben zich overigens bij heel veel Hebreeuwse woorden voorgedaan. Het zou goed zijn als christenen zich daar meer in gingen verdiepen.


This is the website of Peter van 't Riet