Boekbespreking

Speurtocht naar herkomst van evangelie - Redactie - 1996
Belgisch Israëlitisch Weekblad, 10 november

Het is niet gebruikelijk dat een joodse krant aandacht besteedt aan het een of ander evangelie. Indien wij hier een uitzondering maken is het omdat Peter van 't Riet een speurtocht onderneemt naar de joodse herkomst van het vierde evangelie.

Het wordt door geleerden beschouwd als een hellenistisch en anti-joods geschrift. De auteur is evenwel een andere mening toegedaan en legt er zich op toe zulks te bewijzen. Ter staving van zijn thesis haalt hij o.m. meerdere joodse auteurs en literatuur aan. In hoeverre van 't Riet, die in zijn vrije tijd judaica en bijbelkunde studeerde, in zijn opzet slaagt, laten wij hier in het midden.


This is the website of Peter van 't Riet