Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - R.v.d.B. - 1986
Veluws Kerkblad (26 september)

Dit is een heel boeiend boek voor theologen en allen die te maken hebben met de uitleg van de bijbel. De ondertitel van het boek geeft de bedoeling weer: bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie.

De schrijvers brengen ons in kontakt met de hebreeuwse gedachtenwereld waarin de evangelisten zich bewogen en de schriftelijke en mondelinge tradities waarvan zij gebruik konden maken.

Eerder publiceerden zij een joodse inleiding op het evangelie van Lukas, waarin zij (m.i. zéér ten onrechte) betogen dat Lucas geen Griek maar een Jood was. Voor de kritische lezer een zeer interessant boek. Wel eenzijdig.


This is the website of Peter van 't Riet