Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Dr. J.Z. Baruch - 1987
De Opbouw, Periodiek van de Portugees-Israƫlietische Gemeente Amsterdam (april)

Er is een toenemende belangstelling in christelijke kring voor de situatie van het Jodendom en het Joodse volk ten tijde van Jezus. Zoals de schrijvers het in de titel van hun boek uitdrukken: het is niet mogelijk het evangelie te verstaan en te volgen zonder dat men de Tora kent, de eerste vijf boeken van de Bijbel en met die Tora het gehele Tenach, het Oude Testament. Immers, Jezus en zijn volgelingen zelf leefden volgens de Tora en hun daden en opvattingen zijn alleen maar te begrijpen als men ze toetst aan die Tora

Het zijn de Joodse achtergronden van de schrijvers van het Nieuwe Testament die van uitzonderlijk belang zijn voor hun opvattingen in daad, woord en geloof. Hierop wordt door de beide auteurs uitvoerig en gedocumenteerd ingegaan. Zo worden vele passages uit de evangeliën verduidelijkt en gezien als een Joodse uitleg van bestaande praktijken en geloofsopvattingen.

De schrijvers wijzen op de thans levende belangstelling voor de Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament door te stellen, dat het de oprichting van de staat Israël in 1948 is geweest, meer nog dan de bezinning op Auswitz en zijn oorzaken en gevolgen in een zich christelijk wanend Europa, die verantwoordelijk is voor de herleefde belangstelling in christelijke kring juist voor de Tora. Deze heroriëntatie op het Jodendom van nu volgt op een eeuwen geleden plaats gevonden hebbende verwijdering tussen het Jodendom en het Christendom.

De uitleg van het evangelie aan de hand van de Joodse traditie is vaak zeer oorspronkelijk en zeker leerzaam voor allen die de achtergronden van het Nieuwe Testament willen leren kennen.


This is the website of Peter van 't Riet