Boekbespreking

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Hanna Blok - 1986
Ned. Bibliotheek- en Lektuurcentrum

Vanuit hun joodse achtergrond leggen de evangelieschrijvers accenten, verwijzen ze in hun tekst naar de Hebreeuwse bijbel, zoals dat in de joodse midrasj, bijbeluitleg, gebruikelijk is. Wie het NT goed wil begrijpen, zal zich dus moeten verdiepen in de joodse en 'oudtestamentische' achtergronden van de auteurs. Steeds meer christenen zien daar tegenwoordig de noodzaak van in.

Voor hen schreven Barnard en Van 't Riet dit boek dat veel basisinformatie bevat over het Hebreeuws, de joodse geschriften, het joodse leven, voorbeelden van midrasj in het NT, de compositie van de evangeliën. Daaraan voegden ze enkele hoofdstukken toe waarin wordt beschreven hoe jodendom en christendom geleidelijk uiteen groeiden. In onze tijd ontstaat echter een hernieuwde oriëntatie op het jodendom.

Een overzichtelijk, helder geschreven boek, zeer goed te gebruiken in bijbelstudiekringen, leerhuizen, en in alle andere situaties waar de evangeliën ter sprake komen.


This is the website of Peter van 't Riet