Brochure

De Septuagint - Peter van 't Riet - 2017
Van Joodse tot Christelijke Bijbel en weer terug

Folianti-reeks 39 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-42-0. Bestel deze brochure nu bij Folianti.

De Septuagint is de oudste Bijbelvertaling waaraan al begonnen werd zo’n 300 jaar voordat Jezus leefde. Toen gingen de Grieks-sprekende joden in Alexandrië in Egypte de Tora in het Grieks vertalen. In de eeuwen die volgden kwamen alle boeken van de Hebreeuwse Bijbel aan de beurt. Samen vormen zij de Septuagint, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. De Septuagint was zeer gezaghebbend in de 1e eeuw CJ. Paulus en de evangelisten citeerden eruit. Maar aan de Septuagint kleefden ook veel bezwaren.

De Septuagint was oorspronkelijk een joodse vertaling. Ze is zeer belangrijk geweest voor de uitbreiding van het jodendom in de diaspora en later voor de ontwikkeling van het christendom. De kerken hebben de Septuagint eeuwenlang als  hun Bijbel gezien. Maar door de weergave van de Hebreeuwse Bijbeltekst in het Grieks is de betekenis ervan veranderd. Het Griekse denken verschilt nu eenmaal sterk van het Hebreeuwse denken en Griekse woorden en uitdrukkingen hebben een heel andere betekenis dan hun Hebreeuwse equivalenten. Dit is een van de oorzaken geweest van de verwijdering van het christendom ten opzichte van het jodendom. 

Vandaag gebruiken de Westerse kerken de Septuagint niet meer als bron voor hun theologie en Bijbelvertalingen. Zij hebben sinds de Renaissance en Reformatie de Hebreeuwse Bijbel weer ontdekt. De Septuagint is nu weer een “joodse Bijbel” geworden, maar alleen van het hellenistische jodendom uit de Oudheid. In deze brochure wordt uiteengezet hoe de Septuagint ontstond, hoe de vertalers te werk gingen en hoe de Bijbeltekst een Griekse in plaats van Hebreeuwse betekenis kreeg.


This is the website of Peter van 't Riet