Vraag&Antwoord

Christendom (1) - Peter van 't Riet - 2018
Als je Jezus niet als zoon van God ziet, maar als profeet, past dat dan nog wel binnen het christendom?

Vraag : Ik begrijp dat je Jezus eerder als een leraar of profeet ziet dan als de zoon van God. Past die opvatting over de plaats/persoon van Jezus nog wel binnen het christendom?

Antwoord : Het antwoord op je vraag of die opvatting over Jezus nog wel binnen het christendom past, hangt natuurlijk af van het antwoord op een andere vraag, te weten wat je onder christendom verstaat. Als christendom staat of valt met de goddelijkheid van Jezus, dan passen mijn opvattingen daar niet in. Maar als christendom betekent: 'de van oorsprong messiaanse beweging in het voetspoor van de jood Jezus van Nazareth', dan is er een ander antwoord mogelijk.

Voor mij is doorslaggevend dat de term 'zoon van God' in het jodendom, ook in het jodendom van Jezus en de evangelisten, iets anders betekende dan er later in de kerk onder invloed van Grieks-Romeinse begrippen van gemaakt is. In het jodendom heeft 'zoon van God' de betekenis 'rechtvaardige'. Je kunt dat nog zien door de parallelteksten in Markus 15:39 en Matteüs 27:54 (‘zoon van God’) te vergelijken met Lukas 23:47 (‘rechtvaardige’). Lukas kon die wijziging aanbrengen, omdat beide uitdrukkingen naar joodse opvatting hetzelfde betekenen.

Later is men in de kerk de term 'zoon van God' in heidense zin gaan uitleggen als 'goddelijke status' of 'deel van de godheid'. Mijns inziens behoort het christendom weer terug te keren naar de joodse bron van Jezus in de evangeliën. En met die opvatting blijf ik mij toch maar rekenen tot een christendom dat onopgeefbaar verbonden is met het jodendom.


This is the website of Peter van 't Riet