Vraag&Antwoord

Voltooiing van de schepping (1) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe moeten we ons een voltooide schepping voorstellen?

Vraag : Als het in het jodendom gaat om de tikoen olam, de verbetering of voltooiing van de schepping, hoe moeten we ons die dan voorstellen? Als een idyllische samenleving van alle schepselen in samenzijn met de Schepper?

Antwoord : Hoe we ons een voltooide schepping exact moeten voorstellen weet niemand natuurlijk. Wel dat er vrede, rechtvaardigheid en welvaart voor, en vooral ook dóór alle mensen zal zijn. Ik zie het meer als een doel om naar te streven dan als een doel om te bereiken. Wel is het zo dat joden de sjabbat zo veel mogelijk beleven alsof ze één dag lang al in de toekomstige wereld leven. Dat doet het ideaal niet alleen beleven, maar houdt het ook levend.


This is the website of Peter van 't Riet