Boekrecensie

Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Anoniem - 1988
De Opbouw, Periodiek van de Portugees-Israëlietische Gemeente Amsterdam (december 1988)

De schrijvers beschouwen in dit boek het verhaal van de profeet Jona vanuit Tenach en de rabbijnse traditie. Het verhaal van de zee die woest wordt als de profeet Jona probeert zijn opdracht om naar Ninevé te gaan profeteren, te omzeilen vindt zijn pendant in andere woorden en verhalen in Tenach. Hij gaat aan boord van een schip maar de zee wordt zo woest dat niemand van de schepelingen er raad mee weet. Op aandringen van Jona zelf gooien ze hem in zee. Hij wordt dan opgeslokt door een grote vis en vervolgens vanuit het binnenste van de vis weer aan land gespoeld.

Wij lezen dit verhaal op Jom Kipoer. In het verhaal komen diverse elementen voor die elders in de Joodse literatuur ook een rol spelen, zoals de zee, de watermassa' s die het leven bedreigen b.v. bij de zondvloed. Maar ook de grote dieren die in zee leven maar gehoorzaam zijn aan God en de volken buiten Israël die door God ook niet vergeten worden en ook gered kunnen worden van de ondergang als zij hun levenswijze veranderen.

Deze beschouwingen maken dit boek van grote waarde. Maar ook hebben de schrijvers er een vertaling van het boek Jona woord voor woord, aan toegevoegd, een vertaling die gebaseerd is op de betekenis van woorden uit het boek Jona, die men ook elders in Tenach ontmoet.

Een boek dat zich prettig laat lezen en inzicht geeft in fundamentele geloofsopvattingen van het Jodendom.


This is the website of Peter van 't Riet