Boekrecensie

Boekbespreking Uit Joodse bronnen 2 - Erik Eynikel - 1990
Praktische Theologie, nr. 5

Het eerste deel van deze serie 'Uit Joodse bronnen' is besproken in Prakische Theologie 16 (1989) 104-105. Daar heb ik reeds uitdrukkelijk gesteld dat het werk niet (veel) bijdraagt tot de historisch-kritische exegese. De kritiek van een kollega van mij, dr. P. Beentjes in zijn recensie in het tijdschrift Streven, was nog scherper. Hij verweet de auteur in het wilde weg een aantal kommentaren te citeren die nergens in de tijd worden gesitueerd. Kollega Beentjes suggereerde zelfs dat wat hem betreft deel 2 nooit had moeten verschijnen.

De besprekingen en nog andere zijn blijkbaar aandachtig gelezen door de vertaler van het werk: Peter van 't Riet, want in een voorwoord tracht hij de werkwijze van Gradwohl te verantwoorden: ' ... dat joodse exegeten in het algemeen niet erg betrokken zijn op historisch-kritische probleemstellingen' en ‘... speelt de tijd waarin de door hem aangehaalde kommentatoren leefden, in zijn eigen kommentaar nauwelijks een rol' (5). Ook al kunnen deze verantwoordingen van de vertaler de tekorten van dit werk wel verklaren, ze nemen de tekorten zelf niet weg. En al moet het worden gezegd dat dit tweede deel wat meer koherentie vertoont dan het eerste deel, toch is veel van de hierboven geciteerde kritiek ook op dit deel van toepassing.


This is the website of Peter van 't Riet