Vraag&Antwoord

Dood van Jezus (1) - Peter van 't Riet
Hoe ziet u de dood van Jezus in vergelijking met de dood van Balder in de Germaanse mythologie?

Vraag: De uiteenzetting over midrasjiem op uw website vind ik erg verhelderend. Bij mij roept het wel de vraag op hoe de dood van Jezus zich verhoudt tot de dood van Balder in de Germaanse mythologie. Hoe ziet u dat?

Antwoord: Thema's van leven en dood komen in de literatuur van alle volken voor. Er worden tal van verschillende opvattingen over de werkelijkheid mee uitgedrukt. Wat ik van Baldr begrijp is dat zijn dood het gevolg van het noodlot was: wat je ook doet om de dood te voorkomen, als het noodlot dat beslist heeft, gaat het je toch niet lukken eraan te ontkomen. Daarmee drukt de Germaanse mythologie een ander wereldbeeld uit dan het jodendom erop na hield en houdt. Het jodendom gaat er immers vanuit dat de mens binnen de grenzen die God eraan stelt, zijn lot in eigen hand heeft . De dood van Jezus is niet het gevolg van het noodlot, maar van zijn bereidheid te sterven als dat nodig is om trouw aan de Tora te kunnen blijven.


 


This is the website of Peter van 't Riet