Vraag&Antwoord

Christendom en jodendom (1) - Peter van 't Riet
Hoe diep gaat de hedendaagse belangstelling van christenen voor het jodendom?

Vraag: Vanmiddag uw artikel in Trouw (22 sept. 2007) gelezen. Complimenten. Ik kan me er zeer in vinden. Terecht spreekt u over een prille "herstart" van de joods-christelijke traditie. Wat mij betreft ligt de nadruk op 'pril'. Ik ben wel eens bang dat onder invloed van het virulente antisemitisme onder moslims en de dreiging van geweld veel christenen hun sympathie van Israël naar de Palestijnen verschoven hebben, waardoor die prille herstart in de kiem zal worden gesmoord. Ik zou dat meer dan spijtig vinden, omdat ik het met u eens ben, dat voor een welverstaan van het evangelie de joodse inbedding daarvan van levensbelang is. Ik denk dat je gelijk hebt, dat het voor christenen altijd noodzakelijk zal zijn zich te verdiepen in het jodendom. Maar krijgt het voldoende diepgang? Zover ik daar overzicht over heb, krijg ik binnen de conventionele richting wel eens de indruk, dat de belangstelling voor het jodendom min of meer als substituut functioneert na de "kaalslag" van Kuitert. Binnen de evangelische richting lijkt het erop dat de belangstelling voornamelijk wordt ingegeven door allerlei eindtijdvisies. Ik kan me vergissen, maar ik heb de indruk dat de hausse van de jaren '80 aan het wegebben is. In je artikel zei je dat de reformatoren in hun teruggaan naar de bronnen niet verder gingen dan de kerkvaders. Bij een nu binnen de evangelische wereld populaire theoloog als Alister McCrath in zijn boek 'Christelijke Theologie' (een introductie) zie je dat ook. Geen woord over de verhouding christendom-jodendom. En bij een schrijver als Henk Medema kom ik, bijv. in zijn boek 'Laatste Wereldoorlog' een tamelijk ambivalente houding t.o.v. het jodendom tegen. Maar goed, wellicht zie ik het te somber in?

Antwoord: Wat je schrijft over de situatie klopt wel ongeveer, maar in historisch perspectief is er nog nooit zoveel toenadering van christenen tot het jodendom geweest als vandaag. Je moet niet verwachten dat dat voor iedereen direct even diep kan gaan. In sommige kringen die vroeger het jodendom bestreden, wordt het nu genegeerd. Ook dat is vooruitgang. De joodse gedachtewereld is structureel een andere dan de klassiek christelijke. Dat maakt het er voor veel christenen niet gemakkelijker op er iets van te begrijpen, laat staan er iets van over te nemen. Maar ik ben niet pessimistisch. Er zijn nog steeds veel leerhuizen in ons land en zelfs in evangelische kringen ontstaat hier en daar oprechte belangstelling voor het joodse karakter van het Nieuwe Testament.. We gaan door met lernen en lehren.
 


This is the website of Peter van 't Riet