Vraag&Antwoord

Leven na de dood (1) - Peter van 't Riet - 2008
Hoe denkt het jodendom over het leven na de dood?

Vraag: De laatste tijd denk ik na over het thema: Waar zijn onze doden. Vanuit een algemeen christelijk standpunt wordt al gauw geconcludeerd: In de hemel! Hoe langer ik hier over nadenk hoe zwakker wordt deze gedachte. De psalmen spreken veel over het dodenrijk. Wat is uit joods perspectief precies het dodenrijk? Is dat gelijk aan de Hades of het Paradijs? Wordt daar de menselijk ziel bewaard tot de jongste dag?

Antwoord: Het jodendom heeft geen eenduidig antwoord op deze vraag. Omdat de vraag niet gaat over gedrag dat valt onder de halacha (het joods-wettelijk systeem van gedragsregels), is de opvatting over dit onderwerp een zaak van vrije discussie. Men kan onder joodse geleerden dan ook allerlei standpunten aantreffen. Hedendaagse chassidische joden zullen het christelijke antwoord zoals u dat geeft heel vaak beamen. Er zijn ook joodse geleerden die er geen standpunt over formuleren. Op de vraag of er een leven na dit leven bestaat, antwoorden sommigen dat zij zich met dat probleem niet bezig houden, omdat zij al hun tijd nodig hebben om zich af te vragen wat er in dit (aardse) leven van hen verlangd wordt. Zelf kan ik mij daarin goed vinden, mits aangevuld met een andere uitspraak uit de Talmoed: "Alle dingen zijn in de hand van de EEUWIGE, behalve de eerbied voor de EEUWIGE". Het leven na dit leven behoort tot de dingen die in de hand van de EEUWIGE zijn. Wij hoeven ons er niet druk om te maken. Maar dit aardse leven hier en nu behoort tot de dingen waar we de eerbied voor de EEUWIGE bij nodig hebben. Daar moeten wij dus zelf aan werken.
 


This is the website of Peter van 't Riet