Boekrecensie

Boekbespreking Christendom à la Jezus - W.v.d.H. - 2002
Reveil (juli/augustus)

De schrijver van dit boek houdt een pleidooi voor een christendom, dat in de joodse traditie staat.

Volgens Van 't Riet is een herziening van het christelijk geloof naar joodse bronnen noodzakelijk. Het Nieuwe Testament geeft volgens hem geen steun aan kerkelijke leerstellingen over erfzonde, verlossing en verzoening. [...] De schrijver geeft boeiende uiteenzettingen over o.a. de joodse eredienst, gebed, doop en avondmaal en stelt dat het orthodoxe christendom niet alleen ontsproten is aan de Bijbels-joodse traditie, maar zich in de eeuwen na Jezus vooral ontwikkeld heeft onder invloed van heidense opvattingen over de relatie God en mens. [...] Dit boek is goed gedocumenteerd, prettig leesbaar geschreven, maar tornt aan veel reformatorisch-evangelische opvattingen over gezag en uitleg van de Bijbel.


This is the website of Peter van 't Riet