Brochure

De joodse begraafplaats - Peter van 't Riet - 2003
Een handleiding voor bezoekers

Folianti-reeks nr. 18 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-10-1 - 28 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

De joodse begraafplaats
Joodse begraafplaatsen zijn vaak om meer dan één reden intrigerende plekken. In Nederland komen zij voor op tal van onverwachte plaatsen als bewijs van een grote joodse aanwezigheid tot aan de Tweede Wereldoorlog. Soms vinden we ze tot in de kleinste dorpen en de verste uithoeken van het platteland. Omdat joodse begraafplaatsen altijd buiten de bebouwde kom werden aangelegd, zijn het meestal indrukwekkende plekken van rust en bezinning. Maar ook zijn het monumenten van een grotendeels verdwenen joods leven in steden en dorpen. De grafstenen op deze begraafplaatsen openbaren nog veel over de geschiedenis van de joodse gemeenten ter plaatse. Zij illustreren hoe in de joodse religie met de doden werd en wordt omgegaan. Zij laten zien hoe de relatie tussen joden en hun niet joodse omgeving zich in de loop der jaren ontwikkelde. En zij bevatten een schat aan genealogische gegevens.

Een handleiding
Wie als buitenstaander een bezoek brengt aan een joodse begraafplaats, wordt vaak verrast door veel zaken die niet direct herkenbaar zijn. Daarom schreef de auteur deze brochure in de vorm van een handleiding, die het bezoekers mogelijk maakt te begrijpen wat zij zien. Aan de orde komen de joodse zorg voor de overledenen, oorsprong, ligging en indeling van de joodse begraafplaatsen, de vormen en decoraties van de zerken, de aard en inhoud van de inscripties, veel gebruikte afkortingen op de stenen en enkele achtergronden bij de namen van de overledenen. We hopen dat hiermee een handzaam boekje is ontstaan dat het bezoek aan een joodse begraafplaats betekenisvoller kan maken.

Inhoudsopgave
1. Het respect voor de doden;
2. De joodse begraafplaats;
3. De grafsteen;
4. Het opschrift;
5. Afkortingen in de Hebreeuwse tekst;
6. Namen op joodse grafstenen;
Gebruikte literatuur.


This is the website of Peter van 't Riet