Boekpublicatie

Joodse humor - Peter van 't Riet - 2014
Van Moos en Sam tot Abraham

In het najaar van 2014 verscheen het nieuwe boek van Peter van 't Riet met de titel "Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham". Uitgegeven door Folianti te Zwolle. ISBN 978-90-76783-35-2. Deze uitgave is momenteel uitverkocht.

In het voorjaar van 2022 is een nieuwe uitgave verschenen bij Amazon.com. Het boek kan daar worden verkregen als paperback en als e-boek.

In dit boek geeft Peter van ’t Riet een op lichte toon geschreven overzicht van de joodse humor uit allerlei streken en eeuwen. Hij laat zien dat joodse humor veel meer te bieden heeft dan alleen moppen over Sam en Moos, hoewel ook die een belangrijk genre vormen. Veel joodse humor heeft de vorm van de witz: een kort verhaaltje over sprekende personen in een karakteristieke situatie met een duidelijke clou. Maar joodse humor kan allerlei vormen aannemen en tegenwoordig ook in beeld worden uitgedrukt.

Dit boek over joodse humor is geen verzamelbundel van joodse witzen en anekdotes, hoewel die er wel veel in voorkomen. Het is meer een persoonlijke speurtocht naar de bronnen en genres van de joodse humor met veel voorbeelden. Startend in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog (Max Tailleur en Meyer Sluyser) gaat de reis terug de geschiedenis in. Via de eerste helft van de 20ste eeuw neemt de schrijver de lezer mee naar het eind van de 18de eeuw toen de joodse witz ontstond in de vorm zoals we die nu kennen. Steeds worden achtergronden en omstandigheden belicht. Daarna vervolgt de reis naar de tijd van de Talmoed. En zelfs de Bijbel blijkt veel belangrijker te zijn geweest voor het ontstaan van de joodse humor dan vaak wordt gedacht. Het boek sluit af met een hoofdstuk over  moderne joodse humor in beeldvorm.

Inhoud

Voorwoord
1 Joodse humor om mee te beginnen
    - Inleiding
2 Moos? Dat ben ik zelf!
    - De humor van Max Tailleur
3 Hun lach klinkt van zover
    - De humor van Meyer Sluyser
4 De Wijzen van Chelm
    - Humor over de inwoners van een wijze stad
5 “Nationale” witzen
    - Joodse humor uit allerlei windstreken
6 De interreligieuze “dialoog”
    - Joodse humor in gesprek met het christendom
7 Religieuze humor
    - Religieus-joodse humor van alle gezindten
8 Waar komt de witz vandaan?
    - De herkomst van de joodse witz
9 Is Jewish humour different?
    - Verschilt joodse humor van Engelse humor?
10 Is de Talmoed humoristisch?
    - De eigenaardige humor van de Talmoed
11 Humor in de Bijbel
    - De Bijbel is humoristischer dan menigeen denkt
12 Andere vormen van joodse humor
    - Joodse humor in beeldvorm
Noten
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet