Boekpublicatie

Christendom à la Jezus - Peter van 't Riet - 2017
De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen

Folianti, Kampen, 2017 - ISBN 978-90-76783-41-3 - 290 pagina's. Dit boek is te koop op internet.

De eerste uitgave werd bezorgd door Ten Have, Kampen, 2001 - ISBN: 90 259 5265 8 - 288 pagina's. Dit boek was lange tijd uitverkocht.

 


Heruitgave 2017

 


Uitgave 2001

 

Samenvatting - Het christendom en het jodendom zijn twee godsdiensten die veel met elkaar te maken hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijk bezit van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament), dat beide godsdiensten met geen andere godsdienst delen. Sommigen spreken zelfs over "de joods-christelijke traditie", alsof het om twee loten op dezelfde stam gaat.

Het christendom is echter uit het jodendom voortgekomen; het omgekeerde is niet het geval. En dat bepaalt niet alleen de overeenkomst, maar ook het verschil. Het jodendom heeft namelijk voor haar zelfverstaan het christendom niet nodig; het christendom kan zichzelf echter niet verstaan zonder het jodendom. Voor elke christen is er dus de noodzaak zich te verdiepen in het joodse geloof, en zich af te vragen welke betekenis gehecht moet worden aan de joodse oorsprong van het christelijk geloof.

In de loop van de 20ste eeuw is duidelijk geworden dat Jezus een Tora-getrouwe jood was. Nooit is het zijn bedoeling geweest een nieuwe godsdienst te stichten waarin hij los van zijn joodse achtergronden verheerlijkt zou worden als een goddelijke persoon. Ook is in menig onderzoek inmiddels vastgesteld dat het Nieuwe Testament uit joodse documenten bestaat, die geen steun geven aan de latere kerkelijke leer van drieëenheid, erfzonde, verlossing en alverzoenend lijden en sterven, etc.

Dit boek is dan ook geschreven vanuit de gedachte dat het christendom zich te ver verwijderd heeft van haar joodse oorsprong zoals Jezus die leerde en praktiseerde, en zoals we die nog aantreffen in de evangeliën. Het christelijk geloof van de afgelopen eeuwen is aan herziening toe. Wat dat betekent zet de auteur uiteen in tien hoofdstukken over diverse liturgische thema's. Alleen vanuit de joodse bronnen van het christendom kan een herziening op al deze punten zin hebben, met als doel een christendom à la Jezus.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. De joodse oorsprong van de christelijke eredienst
2. De rol van de Schriften
3. De feesten
4. De rustdag
5. De liturgische grondhouding in jodendom en christendom
6. De opbouw van de eredienst
7. Het gebed
8. De doop
9. De maaltijd
10. Verzoening
Nawoord
Noten
Literatuur

In de heruitgave is geen register van bijbelteksten en geen zaakregister opgenomen.

Recensies
Recensies van dit boek kunt u vinden door hier te klikken.


This is the website of Peter van 't Riet