Brochure

De vasthoudende weduwe - Peter van 't Riet - 2016
Een gelijkenis van Lukas als politiek traktaat

Folianti-reeks nr. 38 - Folianti, Zwolle - ISBN: 978-90-76783-40-6 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de gelijkenis van Lukas over de onrechtvaardige rechter en de vasthoudende weduwe (Lukas 18:1-8). Tegen de achtergrond van het milieu waarin Lukas leefde in het Jodendom aan het eind van de 1e eeuw CJ blijkt deze gelijkenis een andere betekenis te hebben dan eeuwenlang gedacht is.

In Lukas 18:1-8 vertelt Jezus een gelijkenis die meestal genoemd wordt naar de onrechtvaardige rechter die erin voorkomt. Maar er is meer voor te zeggen deze gelijkenis te noemen naar de vasthoudende weduwe die zijn tegenspeler is. De traditioneel christelijke uitleg betrekt deze gelijkenis altijd op de wederkomst van Jezus. Maar de beelden die in deze gelijkenis worden gebruikt, roepen veel vragen op die niet goed beantwoord kunnen worden in het kader van die traditionele uitleg.

In deze brochure laat Peter van ’t Riet zien dat Lukas – die omstreeks 90 CJ zijn evangelie en de Handelingen schreef – met deze gelijkenis waarschijnlijk iets heel anders heeft bedoeld. De gelijkenis van de vasthoudende weduwe laat zich namelijk lezen als een zeer beknopte samenvatting van Lukas’ messiaanse strategie. Dat was een strategie van vasthoudende dialoog met de Romeinse overheden om de positie van de Joden na de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ weer te herstellen. Vandaar dat deze gelijkenis kan worden opgevat als een religieus-politiek traktaat.

Inhoud

1. Inleiding
2. Het verhaal in Lukas 18:1-8
3. Een gelijkenis
4. Rechter en weduwe
5. De Romeinen in het werk van Lukas
6. Bidden
7. Nogmaals rechter en de weduwe
8. Verschaf mij recht
9. Moeilijkheden
10. Recht verschaffen
11. De zoon des mensen
12. Lukas’ programma samengevat
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet