Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 37 - Peter van 't Riet - 2022
26 februari

Beste lezer,

Gelukkig kan ik deze nieuwsbrief weer aan u sturen in een tijd waarin de coronapandemie op haar einde loopt. Synagoge- en kerkdiensten kunnen weer worden gehouden, evenals lezingen en cursussen. Helaas kan ik mijn lezingen nog niet of slechts mondjesmaat hervatten. U leest daar onderaan de nieuwsbrief iets meer over. Ik hoop dat onderstaande weer iets van uw gading bevat.

Heruitgave van het boek 'Joodse humor'

Eind vorig jaar was mijn boek 'Joodse humor' uitverkocht. Om het toch weer in de handel te kunnen brengen zonder een grote voorraad te hoeven aanhouden heeft Folianti het uitgebracht bij Amazon.com. Daar kan het als paperback worden aangeschaft en in e-book formaat.

Het boek is op lichte toon geschreven en geeft een overzicht van de joodse humor uit allerlei streken en eeuwen. Het laat zien dat joodse humor veel meer te bieden heeft dan alleen moppen over Sam en Moos. Veel joodse humor heeft de vorm van de witz: een kort verhaaltje over sprekende personen in een karakteristieke situatie met een duidelijke clou. Maar joodse humor kan allerlei vormen aannemen en tegenwoordig ook in beeld worden uitgedrukt. Dit boek is geen verzamelbundel van joodse witzen en anekdotes, hoewel ook die er veel in voorkomen. Het is een persoonlijke speurtocht naar de bronnen en genres van de joodse humor. Startend in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog (Max Tailleur en Meyer Sluyser) gaat de reis terug de geschiedenis in. Via de eerste helft van de 20ste eeuw neemt het boek de lezer mee naar het eind van de 18de eeuw, toen de witz ontstond in de vorm zoals we die nu kennen. Steeds worden achtergronden en omstandigheden belicht. Daarna gaat de reis verder naar de tijd van de Talmoed. En zelfs de Bijbel blijkt veel belangrijker te zijn geweest voor het ontstaan van de joodse humor dan vaak wordt vermoed. Het boek sluit af met een hoofdstuk over moderne joodse humor.

Discussie over de Noachidische geboden Wat zijn de Noachidische geboden? Waar komen ze vandaan? Heeft God ze rechtstreeks geopenbaard aan Noach of zelfs aan Adam en Eva? Of komen ze voort uit de discussies van de latere rabbijnen over de omgangsregels voor niet-joden met joden? En wat kunnen ze betekenen voor niet-joodse gelovigen?

Daarover had ik van november 2021 tot begin februari 2022 een uitgebreide mailwisseling met Michel Canter. We kennen elkaar uit de synagoge van Zwolle. De mailwisseling is in het Engels, Michels moedertaal. Wie het interesseert, kan de tekst van de discussie hier downloaden.

Vragen & antwoorden In de rubriek Vragen & Antwoorden is een item toegevoegd over de raadselachtige figuur van de 'discipel die(n) Jezus liefhad' in het Vierde Evangelie (Johannesevangelie). Ik schreef daarover in het boek 'Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus'. U vindt mijn antwoord op de gestelde vragen hier. Ook is er een nieuw item over het gebruik van joodse symbolen, zoals keppeltjes, door niet-joden. U vindt mijn antwoord hier.

Boeken uit mijn bibliotheek In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is bij Uitgeverij Kok in Kampen een brochurereeks uitgegeven onder de titel Verkenning en Bezinning. Daarin werden veel essays gepubliceerd over de verhouding tussen Christendom en Jodendom. In de jaren ’90 werd deze reeks voortgezet in de vorm van paperbacks onder de titel Verkenning en Bezinning Nieuwe reeks. Daarvan heb ik er diverse in mijn bibliotheek staan, soms meerdere exemplaren per titel, waarvan nu enkele bij Folianti te koop zijn. Het betreft onderstaande titels, waar u wellicht wat aan kunt hebben als het joods-christelijke gesprek uw belangstelling heeft. De nummers uit de reeks zijn voor de titels vermeld. De kwaliteit van de boekjes is ‘als nieuw’. Ze kosten € 5,- per stuk zolang de voorraad strekt. Van sommige titels zijn meerdere exemplaren beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent, kunt u ze bestellen via de link www.folianti.com.

2. Dr. T. Brienen, Leren in Jodendom en Christendom, De plaats van Israël in de Catechetiek, Kampen 1990 ( 77 pagina's ). 3. Dr. H. Vreekamp, Een onbedachte verhouding, De plaats van Israël in de kerkelijke dogmatiek, Kampen 1991 ( 86 pagina's ) 5. Dr. D. Monshouwer, Vieren vol verwachting, De plaats van Israël in de eredienst van de christelijke gemeente, Kampen 1992 ( 77 pagina's ). 6. Dr. C.J. den Heyer, Een joodse Jezus - de Christus der kerken, De plaats van Israël in de Christologie, Kampen 1992 ( 92 pagina's ). 7. Dr. T. Brienen, De verkondiging in het juiste spoor, De plaats van Israël in de Homiletiek en in de prediking, Kampen 1993( 76 pagina's ). 8. René Süss, Opent de poorten, De plaats van Israël in het gesprek, Kampen 1994 ( 143 pagina's ). 9. Ds. Astrid Fiehland-van der Vegt & drs. Rien van der Vegt, Christenen en Joden, Theologische heroriëntatie in de verhouding tot het jodendom - Een vervolgstudie van de Evangelische Kirche in Duitsland - Vertaald en ingeleid, Kampen 1995 ( 81 pagina's ). 11. Dr. J. van Slageren, Missiologie in Joods perspectief, De plaats van Israël in de zending, Kampen 1996 ( 118 pagina's ).

Lezingen Nu het geven van lezingen na het opheffen van de coronamaatregelen weer mogelijk is, word ik geconfronteerd met een ander probleem. Mijn beide heupen zijn aan een prothese toe, waaraan ik binnen niet al te lange tijd hoop te worden geholpen. Daarom heb ik in overleg met de organisatoren de lezingen van maart, april en begin mei moeten annuleren. In het najaar van 2022 hoop ik weer up-and-running te zijn. Een aantal lezingen zal naar oktober-november verplaatst worden. Voor actuele informatie raadplege u de lezingenagenda.

Tot slot wens ik u allen een vreedzaam voorjaar toe. En dat de Russen in Oekraïne maar snel op hun schreden zullen terugkeren.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.


This is the website of Peter van 't Riet