Filosofie van het scheppings verhaal

RECENSIES - Hieronder vind je enkele besprekingen van het boek De filosofie van het scheppingsverhaal dat verscheen in oktober 2009.

Boekbespreking De filosofie van het scheppingsverhaal - Adri van der Wal - 2009
Kerk & Israël Onderweg (december) - Deze publicatie is een uitvoerig pleidooi om Genesis 1:1-2:3 niet te lezen als historische of theologische, maar als filosofische tekst. Meer/More info...
Boekbespreking De filosofie van het scheppingsverhaal - Pim Brouwer - 2009
Website van de Protestantse Gemeente Castricum [augustus] - Verrassend, zoals dit boek van Peter van 't Riet je de scheppingsverhalen door Joodse ogen laat zien. Ook het Babylonische scheppingsepos Enoema Elisj komt aan bod. Hij maakt duidelijk dat het Bijbelse scheppingsverhaal niet wil laten zien... Meer/More info...
Over schepping gesproken - Piet Warners - 2009
Nes Ammim Internationaal 2 / 2009 - Schepping en evolutie, creationisme en intelligent design, het is op het ogenblik weer een hot issue. Een folder werd in 6 miljoen exemplaren verspreid om ons toch op het 'Bijbelse' spoor te houden. Andries Knevel baarde opzien door te zeggen dat... Meer/More info...
Boekbespreking De filosofie van het scheppingsverhaal - Leo Mock - 2009
Nieuw Israëlitisch Weekblad jrg. 144, nr. 24 (27 maart) - Wat gebeurt er wanneer je hoofdstuk 1 van de Tora filosofisch beschouwt? De filosofie van het scheppingsverhaal is een alleraardigste verhandeling van auteur Peter van 't Riet over het eerste... Meer/More info...
Boekbespreking De filosofie van het scheppingsverhaal - Pier Slump - 2009
Perspectief, Kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Apeldoorn (27 februari) - De Duitse filosoof Karl Jaspers noemde het de Achsenzeit, de spiltijd of scharnierlijd. Hij doelde op de periode rond 800 -200 voor het begin van onze jaartelling. In die ruim bemeten tijd vond... Meer/More info...
Voorjaarsaanbieding Kok Kampen 2008 - Aankondiging van De filosofie van het scheppingsverhaal in de voorjaarsaanbieding van Uitgeverij Kok te Kampen 2008
This is the website of Peter van 't Riet