Lukas versus Matteüs

RECENSIES - Hieronder vind je een aantal boekbesprekingen van het boek Lukas versus Matteüs dat in 2005 verscheen.

Boekbespreking Lukas versus Matteüs - Ds. Cees Romkes te Zwijndrecht - 2006
Website van het Protestants Dienstencentrum Zuid-Holland (http://www.zuidholland.pkn.nl) - Jezus en Jezus Jaren na mijn vaders dood trof ik, kort na elkaar, twee mensen die hem goed hadden gekend. Elk woord van hen beiden heb ik ingeslurpt. Sommige verhalen kende ik al, sommige kende... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas versus Matteüs - [Auteur bij de webmaster bekend] - 2006
Parakleet, Kwartaalmagazine van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (aprilnummer) - Wie zijn bijbeluitleg wil verantwoorden, zal de manier of de methode waarop hij dat doet moeten doordenken en (laten) toetsen. Het vak hermeneutiek opent het perspectief dat er verschillende... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas versus Matteüs - Drs. Bart Seelemeijer - 2005
Kerk & Israël Onderweg jrg. 7, nr 2, Protestantse Kerk Nederland, pag. 21 - Het wordt hoog tijd dat een hele generatie bijbellezers kennis neemt van het boek 'Lukas versus Matteüs' van Peter van 't Riet. Zo kunnen ze erachter komen dat nieuwtestamentische schrijvers... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas versus Matteüs - Prof. dr. Erik Eynikel (Katholieke Universiteit Nijmegen) - 2005
TGL - Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Vlaamse en Nederlandse Dominicanen (november/decembernummer) - Peter van 't Riet is geen onbekende op het terrein van de studie van het Nieuwe Testament. Hij publiceerde al meerdere boeken (alleen of samen met Will Barnard) waarin hij de evangeliën... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas versus Matteüs - Wim Reedijk - 2005
Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie (oktobernummer) - De auteur hekelt de evangeliënharmonie die de kerk vanouds hanteerde. Volgens hem spreken Lucas en Matteüs elkaar juist tegen. Voor Matteüs is Jezus een leraar, Lucas houdt hem... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas versus Matteüs - Dr. C.J. den Heijer - 2005
Dagblad Trouw, De Verdieping, 1 september, pag. 6-7 - Theologie en wiskunde lijken terreinen die weinig met elkaar te maken hebben. Toch zijn er wiskundigen die zich voor theologie interesseren. Dat geldt ook voor Peter van 't Riet. Hij heeft als... Meer/More info...
Bijbelcursus-Leerhuis: - Ds. Marjolein Werkhoven - 2005
Website van de Parkstraatgemeente Arnhem (www.rvkarnhem.nl) - Het woord midrasj is afgeleid van het hebreeuwse werkwoord darasj dat zoeken, vragen naar, of onderzoeken betekent. Het doel van het schrijven van een midrasj is niet de historische waarheid,... Meer/More info...
Boekbeschrijving Lukas versus Matteüs - Drs. J. Wilts - 2005
Nederlandse Bibliotheekdienst, Leidschendam, 22 juli - Dit boek vraagt aandacht voor de joods-theologische kwaliteiten van de evangelieschrijvers als correctie op de door de joodse onderzoeker Flusser verdedigde opvatting dat vanuit het in de... Meer/More info...
Lukas en Matteüs anders - Anoniem - 2005
Volzin (17 juni) - Peter van 't Riet studeerde wiskunde, promoveerde in de psychologie en is directeur in het hoger onderwijs. Daarnaast verricht hij bijbelonderzoek. Meer/More info...
Persbericht Lukas versus Matteüs - Persbericht Kok Kampen april 2005
Voorjaarsaanbieding Kok Kampen 2005 - Aankondiging van Lukas versus Matteüs in de voorjaarsaanbieding van Uitgeverij Kok te Kampen 2005
This is the website of Peter van 't Riet