Zonder Tora leest niemand wel

RECENSIES - Hieronder vind je recensies van het boek Zonder Tora leest niemand wel dat voor het eerst verscheen in 1986 op naam van Will J. Barnard en Peter van 't Riet. Zie voor de 2e herziene uitgave van 2010 bij de rubriek Boeken.

Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Marc Vervenne - 1988
Praktische Theologie jrg. 1988 nr. 5 - Dit boek wil aantonen dat kennis van de joodse achtergrond noodzakelijke voorwaarde is voor een juist verstaan van de evangeliën. De auteurs betogen met name dat de synoptische evangeliën (Matteüs/Markus/Lukus) door en door... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - H. Vreekamp - 1988
Kerk en Theologie Jrg. 39, nr. 1 - De beide auteurs van dit pleidooi voor een joodse leeswijze van de evangeliën deden eerder van zich spreken met hun boek Lukas, de Jood, waarin zij betoogden dat de evangelist Lukas geen Griek maar een Jood was. Grondtoon van hun... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - H. Vreekamp - 1987
Gereformeerd Weekblad (30 oktober) - Eerder schreven de beide auters het boek “Lukas, de jood”, een joodse inleiding op het evangelie van Lukas en de Handelingen der apostelen, waarbij ze de opmerkelijke stelling verdedigden dat Lukas geen Griek was, zoals gewoonlijk... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Anoniem - 1987
Schrift (september) - Na de boeiende studie over Lukas (Lukas de Jood) hebben Barnard en Van 't Riet een nieuw boek doen verschijnen, waarin zij systematisch duidelijk proberen te maken wat een "joodse leeswijze" van het Nieuwe Testament kan zijn. Wat zijn... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Ds. J.M.G. Sijtsma - 1987
Zwolse Courant (31 mei) - Dit boek biedt bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op de Tenach en de joodse traditie. De Tora is de pijler waarop de eerste drie evangeliën gebouwd zijn. Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Dr. J.Z. Baruch - 1987
De Opbouw, Periodiek van de Portugees-Israëlietische Gemeente Amsterdam (april) - Er is een toenemende belangstelling in christelijke kring voor de situatie van het Jodendom en het Joodse volk ten tijde van Jezus. Zoals de schrijvers het in de titel van hun boek uitdrukken: het is niet mogelijk het evangelie te verstaan en... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Hilde Burger - 1987
Hervormd Nederland (7 maart) - 'Zonder Tora leest niemand wel' is een leeswijzer bij de evangeliën. De auteurs gaan ervan uit dat wie de evangeliën grondig wil lezen, op z'n minst de joodse wereld van die tijd en de oud-testamentische achtergrond indachtig moet... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Albert Althuis - 1987
VGL-Bulletin, Orgaan van de Vereniging van Godsdienst-leerkrachten, jrg. 13 nr. 1 (maart) - In ons bulletin van juni '85 heb ik een uitgebreide aankondiging van 'Lukas, de Jood' geschreven. Dit boek en dat wat als een soort vervolg hierop verschenen is - de titel staat hierboven - zijn beide geschreven door Will J. Barnard en Peter... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - A. Hekman - 1987
Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe en Overijssel (21 februari) - In de ondertitel van dit boek wordt ons verteld, dat de schrijvers bouwstenen leveren voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie. Het centrale thema in dit boek is de gedachte, dat de joodse achtergronden... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - N.H. Maat - 1987
Nieuw Rotterdams Kerkblad Hervormd-Gereformeerd (9 januari) - Reeds in het voorwoord merken de schrijvers op dat Mattheüs, Markus en Lukas op en top joodse geschriften zijn, die door, over en voor joden geschreven zijn. Daarom voeren zij een stevig pleidooi voor een joodse leeswijze van de... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - S. Gerssen - 1987
Hervormd Utrecht (9 januari) - De bedoeling van dit boek is in de ondertitel duidelijk aangegeven: het gaat om een lezen van de evangeliën, waarhij niet alleen het zgn. Oude Testament, maar ook de joodse traditie ten tijde van Jezus zo duidelijk mogelijk meespreken.... Meer/More info...
Christenenen op zoek naar hun joodse wortels - Simon Schoon - 1987
Nieuw Israëlitisch Weekblad (9 januari) - Joden kunnen zichzelf volledig verstaan zonder het christendom. Omgekeerd kunnen christenen hun eigen identiteit niet verstaan en omschrijven zonder kennis van het jodendom. Deze laatste bewering is eigenlijk vanzelfsprekend, maar de... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Panc Beentjes - 1987
Streven, Cultureel Maatschappelijk Maandblad voor Nederland en Vlaanderen - Na hun m.i. geslaagde boek Lukas, de Jood (besproken in Streven, juli 1985, p. 854) presenteren de auteurs met deze publikatie 'het tweelingzusje' ervan. Hun betoog komt erop neer dat de evangeliën - en dan beperken zij zich tot de... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Hanna Blok - 1986
Ned. Bibliotheek- en Lektuurcentrum - Vanuit hun joodse achtergrond leggen de evangelieschrijvers accenten, verwijzen ze in hun tekst naar de Hebreeuwse bijbel, zoals dat in de joodse midrasj, bijbeluitleg, gebruikelijk is. Wie het NT goed wil begrijpen, zal zich dus moeten... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - André Lascaris - 1986
De Bazuin (28 november) - De ondertitel laat er geen twijfel over bestaan dat dit boek een pleidooi is van twee christenen om het Nieuwe Testament te lezen in het licht van het 'Oude Testarnant', als een 'midrasj' of onderricht van de 'Tenach'. Men kan het Nieuwe Testament... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Recensent onbekend - 1986
Nieuwe Apeldoornde Courant (18 november) - De bijbel Is niet goed te lezen en In elk geval niet te begrijpen zonder er rekening mee te houden dat de schrijvers van de evangeliën joden waren met een joodse achtergrond, en dat hun geschriften ook bedoeld waren voor joden. Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - J.W. - 1986
Gereformeerde Kerkbode Barendrecht (8 november) - Het betoog van de schrijvers komt er op neer, dat de evangeliën op en top joodse geschriften zijn, geschreven door joden, over joden en voor joden. Dit boek is daarom een pleidooi voor een joodse leeswijze van de evangeliën. Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Recensent onbekend - 1986
Nederlands Dagblad (5 november) - Zonder Tora leest niemand wel. Onder deze titel verscheen onlangs een boek over de joodse achtergronden van de evangeliën van de hand van Will Barnard en Peter van 't Riet. Zij deden eerder heel wat theologisch stof opwaaien met het boek... Meer/More info...
Moeder en dochter ontmoeten elkaar: vijf jaar O.J.E.C. - Dr. J.Z. Baruch - 1986
Evangelie en Israël (november) - De ontmoeting van Joden en Christenen in het begin van de zeventiende eeuw, toen Joden uit Spanje en Portugal een toevlucht zochten in Nederland, was aanvankelijk niet van prettige aard voor de Joden. Het fraaie beeld, dat de Joden in de... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Recensent onbekend - 1986
Ikos-Bulletin (november) - Dat er een nauwe relatie bestaat tussen het oude en het nieuwe testament is binnen het christendom altijd een geaccepteerde gedachte geweest; de namen van beide boeken duiden dat ook al aan. Steeds meer raakt men er tegenwoordig van... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Evert van der Poll - 1986
Reveil (oktober) - De ondertitel van dit boek luidt: Bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie. Weer een boek uit de niet ophoudende stroom 'handwijzers', 'hulpen', 'leeswijzers' en wat niet al, bedoeld om ons het... Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - Dr. C.J. den Heyer - 1986
PRISMA-Lectuurvoorlichting, Voorburg - In het najaar van 1984 verscheen van beide auteurs een studie over de joodse achtergrond van het evangelie van Lucas, getiteld 'Lukas, de jood'. In dit nieuwe boek gaan ze verder op de ingeslagen weg. Meer/More info...
Boekbespreking Zonder Tora leest niemand wel - R.v.d.B. - 1986
Veluws Kerkblad (26 september) - Dit is een heel boeiend boek voor theologen en allen die te maken hebben met de uitleg van de bijbel. De ondertitel van het boek geeft de bedoeling weer: bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie. Meer/More info...
Voorjaarsaanbieding Kok Kampen 1986 - Aankondiging van Zonder Tora leest niemand wel in de Voorjaarsaanbieding van Uitgeverij Kok te Kampen 1986
This is the website of Peter van 't Riet