De slip van een Joodse man vastgrijpen

RECENSIES - Hieronder vind je recensies van het boek De slip van een Joodse man vastgrijpen dat in 1989 verscheen bij Kok te Kampen op naam van Will J. Barnard en Peter van 't Riet. Delen van dit boek zijn later verwerkt in het boek Christendom à la Jezus.

Boekbespreking De slip van een Joodse man vastgrijpen - Willem S. Duvekot - 1990
Hervormd Utrecht (8 juni) - Dit is een verrassend boek. Als christenen worden we hier met ons zelf geconfronteerd aan de hand van de vergelijking van onze christelijke eredienst met de Synagogale eredienst. Daarbij blijken twee totaal verschillende grondhoudingen mee te... Meer/More info...
Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - Anoniem - 1990
Katechetisch Bulletin (3 april) - In hun vorige publikaties hebben Barnard en Van 't Riet laten zien, wat het wil zeggen de evangeliën te lezen als joodse geschriften uit de eerste eeuw. Meer/More info...
Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - Gerard Lukken - 1990
De Bazuin (16 maart) - In het spoor van de joodse Jezus is de laatste tijd een andere uitleg van de bijbel ontstaan dan eeuwenlang gebruikelijk was. Dit heeft ook ingrijpende consequenties voor de grondstructuur en voor de afzonderlijke elementen van de christelijke... Meer/More info...
Boekbespreking De Slip van een joodse man vastgrijpen - J.W. - 1990
Gereformeerde Kerkbode Barendrecht (3 februari) - Al eerder hebben de beide schrijvers gepleit voor een veel grotere betrokkenheid van het jodendom en van het Oude Testament op het christelijk geloof en de christelijke geloofsbeleving in boeken als 'Lukas, de Jood’; 'Zonder Tora leest... Meer/More info...
Geboekt - Simon Schoon - 1990
Nieuw Israëlitisch Weekblad (2 februari /7 sjewat 5750) - Will.J. Barnard en Peter van ’t Riet hebben opnieuw een boekje geschreven vanuit en voor leerhuizen. Zij willen de consequenties doordenken van de hernieuwde kennismaking met de joodse traditie voor de vormgeving van de christelijke... Meer/More info...
Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - Hanna Blok - 1989
Nederlandse Bibliotheek Dienst (december) - De titel van het boek is ontleend aan een oudtestamentische tekst over een toekomstbeeld waarin tien niet-joodse mannen zich vastgrijpen aan de mantelslip van een joodse man, omdat 'God met hem is'. Meer/More info...
Boekbespreking De slip van een Joodse man vastgrijpen - Jan Doelman - 1989
PRISMA-Lectuurvoorlichting, Voorburg (december) - Dit boek is een vervolg op eerdere uitgaven van beide auteurs, 'Lukas, de jood' (1984) en 'Zonder Tora leest niemand wel' (1986. Zie Prisma-recensies). Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door twee compleet uitgewerkte en toegelichte... Meer/More info...
Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - K. Runia - 1989
Centraal Weekblad (24 november) - Will J. Bamard en Peter van 't Riet hebben samen al enkele boeken geschreven waarin ze proberen het christendom en met name ook het Nieuwe Testament binnen het kader van het jodendom te verstaan. In dit boek geven ze hun visie op de... Meer/More info...
Najaarsaanbieding Kok Kampen 1989 - Najaarsaanbieding Kok Kampen 1989 pag. 28
This is the website of Peter van 't Riet