Lukas de Jood

RECENSIES - Hieronder vind je enkele besprekingen van het boek Lukas de Jood dat voor het eerst verscheen in 1984 op naam van Will J. Barnard en Peter van 't Riet. Zie voor de 3e herziene uitgave van 2009 bij de rubriek Boeken.

Boekbespreking Lukas de Jood - George Wüst S.J. - 1987
De Heraut (april) - Deze studie haalt een streep door de traditionele opvatting, dat de auteur van het derde evangelie en de Handelingen van de Apostelen een christen was van Griekse afkomst, die de beide boeken schreef voor uit het heidendom bekeerde christenen.... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - J.T. Nielsen - 1986
Ned. Theologisch Tijdschrift jrg. 40 nr. 3, 1986 - Een boeiend en intrigerend boekje! De twee schrijvers zijn erin geslaagd een knappe studie te schrijven over het Evangelie naar Lucas en de Handelingen der Apostelen. De betoogtrant is zeer consistent, de nodige voetnoten laten zien dat er... Meer/More info...
Evangelie van Lucas is typisch joods - N. Mayer-Hirsch - 1986
Nieuw Israëlitisch Weekblad 16 mei 1986 - De vraag of Lucas een jood was en voor wie hij zijn Evangelie en Handelingen der Apostelen schreef, is voor joden niet relevant. Slechts weinig joden kennen de inhoud van het Nieuwe Testament en zijn erin geïnteresseerd. Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - Pieter J. Lalleman - 1985
Soteria (september) en Areopagus jrg. 1985 nr. 4 - "Dit boek is geschreven voor de gemeente. Het kan ook gebruikt worden voor gespreksgroepen en leerhuizen. Tegelijk is het ook geschikt als studieboek voor leken." "Dit boek is geschreven vanuit de joodse traditie." "Na... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - Panc Beentjes - 1985
Streven, Cultureel Maatschappelijk Maandblad voor Nederland en Vlaanderen, Antwerpen, augustus - Dit boek voert een licht polemische ondertoon; het veronderstelt namelijk dat Lukas niet de Griek was waarvoor men hem in de gangbare exegese houdt. Tegen de opvatting in dat Lukas een christen... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - St. Spanjer - 1985
Hervormd Voorburgs Kerkblad (5 juli) - Over de auteurs: Will Barnard studeerde theologie in Utrecht en was lange tijd medewerker van het N.B.G. Peter van 't Riet studeerde wiskunde en psychologie in Amsterdam (V. U.) en is docent aan een lerarenopleiding. Beiden hebben met... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - A. van Diemen - 1985
Praktische Theologie jrg. 12 nr. 3, p. 317 - W.G. Kümmcl verwoordt een bijna door iedereen gedeelde overtuiging als hij verklaart: Het enige dat we met zekerheid over Lukas kunnen zeggen is dat hij een christen was uit de heidenen, en dat hij schreef voor christenen uit de heidenen... Meer/More info...
Voor u gelezen - Albert Althuis - 1985
VGL-Bulletin, Orgaan van de Vereniging van Godsdienst-leerkrachten, jrg. 11 nr. 2 (juni) - In het hieronder volgende wil ik u graag laten weten waarom ik denk dat een aantal boeken die ik las indirekt of direkt voor onszelf en ons vak van belang kunnen zijn. Ik noem niet alleen titel en schrijver(s) maar maak ook enkele opmerkingen.... Meer/More info...
Lukas was toch een jood - Klaas van der Kamp - 1985
Friesch Dagblad (datum onbekend) - LEEUWARDEN - Het evangelie naar de beschrijving van Lukas is niet geschreven door een Griek, zoals de gangbare mening tot nu toe luidde, maar door een jood. De schrijver mikte ook niet zozeer op de heidense lezers, maar op het joodse publiek.... Meer/More info...
Lukas de Jood - Dr. C.J. den Heyer - 1985
PRISMA-Lectuurvoorlichting, Voorburg - Over het algemeen wordt Lucas een heiden-christen genoemd. Hij was er geen ooggetuige van, maar heeft wel een grondig onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen ten tijde van het leven van Jezus. Zijn beide geschriften in het Nieuwe Testament... Meer/More info...
Een provocatie voor de wetenschap - Rinse Reeling Brouwer - 1985
Hervormd Nederland, 30 maart, pag. 22-23 - Lukas' weg naar Rome als een politiek-strategisch alternatief. De evangelieschrijver Lukas was geen heiden-christen, maar een jood en het evangelie moet worden gelezen als een midrasj. Rinse... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - A. Noordergraaf - 1985
Theologica Reformata, maart - Dit is een zeer merkwaardige publicatie van de hand van een (voormalig?) medewerker van het N.B.G. en een docent aan een lerarenopleiding. Hun hoofdthese is, dat de beide aan Lukas toegeschreven boeken niet vervaardigd zijn door een Griek, maar... Meer/More info...
Boekbespreking Lukas de Jood - Mr. Drs. D.P. Engberts - 1985
Ned. Bibliotheek- en Lektuurcentrum - Al eeuwenlang bestaat de zelden weersproken opvatting dat Lukas, de schrijver van het derde evangelie en de handelingen der apostelen, een Griekse arts was die in nauwe betrekking stond tot de apostel Paulus. De auteurs, geschooolde... Meer/More info...
Voorjaarsaanbieding Kok Kampen 1984 - Aankondiging van Lukas de Jood in de voorjaarsaanbieding van Uitgeverij Kok te Kampen 1984
This is the website of Peter van 't Riet