Christendom à la Jezus

RECENSIES - Hieronder vind je enkele besprekingen van het boek Christendom à la Jezus dat verscheen 2001 bij Ten Have in Kampen. In 2017 verscheen de 2e herziene uitgave bij Folianti in Kampen.

Geen christendom zonder jodendom - Auteur onbekend - 2003
Website van het Protestants Dienstencentrum Zuid-Holland, PKN (http://www.zuidholland.pkn.nl) [juli] - Het christendom en het jodendom zijn twee godsdiensten die veel met elkaar te maken hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijk bezit van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament),... Meer/More info...
Boekbespreking Christendom à la Jezus - P.J. Tomson - 2002
De Stem van het Boek, Driemaandelijks bibliografisch tijdschrift voor theologie en cultuur, Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, Brussel, 2002, nr. 4 - Helder geschreven inleiding op de joodse geloofswereld van Jezus. De auteur deed eerder van zich spreken door boeken als Lukas de Jood en Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus, waarin hij... Meer/More info...
Christendom kan niet zonder jodendom - S. Oldenkamp - 2002
Website van de Evangelische Omroep [juli] - "Nu uit steeds meer studies blijkt dat Jezus en zijn volgelingen onversneden Joden waren, ontstaat er voor het christendom steeds meer een probleem." Recensie van het spraakmakende boek... Meer/More info...
Boekbespreking Christendom à la Jezus - W.v.d.H. - 2002
Reveil (juli/augustus) - De schrijver van dit boek houdt een pleidooi voor een christendom, dat in de joodse traditie staat. Meer/More info...
Het christelijk geloof is aan herziening toe - Anoniem - 2002
Uitdaging (mei) - Geen christendom zonder jodendom. Beide godsdiensten hebben een groot gemeenschappelijk bezit. Groter dan christenen soms geneigd zijn toe te geven. Jezus immers was een Jood. Meer/More info...
Boekbespreking Christendom à la Jezus - Drs. J.F.A. Verbraak - 2002
Nederlandse Bibliotheek Dienst (februari) - Het doel van de auteur is te wijzen op de wortels van het christendom in het jodendom. Jezus is een jood, die geen nieuwe godsdienst wilde stichten. Meer/More info...
Catalogus Ten Have 2001 - Verkoopcatalogus Ten Have Kampen 2001 pag. 25
This is the website of Peter van 't Riet