Nieuwe Testament

Hieronder vind je artikelen over aspecten van het Nieuwe Testament, die Peter van 't Riet publiceerde in diverse media. Klik op de titel om het artikel te lezen.

De gelijkenissen van de talenten en de ponden - Peter van 't Riet - 2020
Hoe Lukas een gelijkenis van Matteüs aanpaste aan zijn eigen messiaanse strategie - In Matteüs 25:14-30 lezen we de ‘gelijkenis van de talenten’, in Lukas 19:11-27 die ‘van de ponden’. Beide gelijkenissen lijken veel op elkaar, maar er zijn ook een paar belangrijke verschillen. De gangbare uitleg... Meer/More info...
70 x 7 maal vergeven - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Matteüs 18:21-35 - In vers 21 is het Petrus die de vraag stelt over zondigen en vergeven. Hij is in de synoptische evangeliën de eerste leerling van Jezus en staat in verhalen zoals dit verhaal model voor alle leerlingen. De joodse context van zonde en... Meer/More info...
De gelijkenis van de zaaier - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Matteüs 13:1-23 - Dit bijbelgedeelte bestaat uit drie onderdelen: 1. De gelijkenis van de zaaier; 2. Jezus’ onderwijs over het gebruik van gelijkenissen; 3. De uitleg van de gelijkenis. In vers 11 blijkt dat het erom gaat de geheimen van het koninkrijk van... Meer/More info...
Arbeiders zijn er weinig - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Matteüs 9:36-10:15 - In dit evangeliegedeelte wijst Jezus twaalf van zijn – waarschijnlijk vele - leerlingen aan als apostelen om zijn joodse volksgenoten (10:5) het koningschap van God te leren. Door de keuze van zijn apostelen en door de opdracht die zij... Meer/More info...
Het gebed van Jezus - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Johannes 17:1-13 - In een eerdere bijdrage aan de website Joods-Christelijke dialoog heb ik betoogd dat het vierde evangelie niet werd geschreven door de apostel Johannes, maar afkomstig is uit de School van Jezus’ geliefde discipel Lazarus.(1) Lazarus was... Meer/More info...
De verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Johannes 21:1-14 - Een aanhangsel aan het vierde evangelie Johannes 21 is duidelijk een aanhangsel aan het vierde evangelie. Dat evangelie eindigde oorspronkelijk met wat nu het “eerste slot” wordt genoemd (20:30-31).(1) Er zijn verschillende... Meer/More info...
De opwekking van Lazarus - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Johannes 11:1-44 - Het verhaal over de opwekking van Lazarus is het langste en meest uitgesponnen verhaal in het vierde evangelie. Bovendien bevindt het zich ook nog eens in het hart, het centrum, van dit evangelie. Verder is het een scharnierverhaal: Het is de... Meer/More info...
Jezus’ laatste sedermaaltijd - Peter van 't Riet - 2017
Maandagavond 11 april (2017) begint pèsach (het joodse paasfeest) met de sedermaaltijd. Zondag 16 april vieren de Westerse christenen hun jaarlijkse paasfeest. De donderdag daarvóór (“witte donderdag”) wordt... Meer/More info...
De beproeving in de woestijn - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Matteüs 4:1-11 - Toen Matteüs zijn evangelie schreef, had hij alleen het Evangelie van Markus als voorbeeld. Ongetwijfeld heeft Matteüs dat evangelie een belangrijk geschrift gevonden, want hij nam er veel uit over en volgde grotendeels Markus’... Meer/More info...
Jezus onderwijst de Tora - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting op Matteüs 5:17-26/37 - In deze bijdrage beperk ik mij tot Matteüs 5:17-24 op hoofdlijnen.(1) Deze tekst bestaat uit drie gedeelten. Meer/More info...
De besnijdenis van Jezus - Peter van 't Riet - 2017
Toelichting bij Lukas 2:16-21 - In deze bijdrage beperk ik mij tot Lukas 2:21 en speciaal tot het motief van de besnijdenis. Lukas 2:21 is een verhaal van één vers, wellicht het kortste verhaal in de Bijbel. Het vers is opgebouwd uit twee motieven: besnijdenis... Meer/More info...
Johannes’ bevraagt Jezus - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Matteüs 11:2-11 - Wie deze perikoop behandelt, moet eigenlijk doorlezen tot vers 14 of 15. In vers 2 zit al direct een vertaalprobleem. De vertaling ‘de werken van de Christus’ (NBG-1951) is sterk theologiserend. De hoofdletter suggereert dat hier... Meer/More info...
De vraag naar de opstanding - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 20:27-38 - Dit verhaal heeft Lukas overgenomen uit zijn bronnen Markus en Matteüs,(1) waarna hij er zijn eigen formulering aan heeft gegeven. Omdat geen van de drie evangelisten sympathiek stond tegenover de Sadduceeën, is de strekking van... Meer/More info...
De gelijkenis van de vasthoudende weduwe - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 18:1-8 - Een typisch Lukasverhaal dat men in de andere evangeliën niet aantreft. Ik had over deze gelijkenis eens een gesprek met Willem Zuidema (zijn nagedachtenis zij tot zegen) die niet kon begrijpen dat een rechter in Israël zo onrechtvaardig... Meer/More info...
De rijke man en de arme Lazarus - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 16:19-31 - Deze gelijkenis, die geen parallel heeft in de andere evangeliën, is een typisch voorbeeld van Lukas’ vertelkunst, vergelijkbaar met de vertelkunst van de Hebreeuwse Bijbel: compact, gelaagd, indicatief, maatschappelijk relevant,... Meer/More info...
Jezus tafelt op sjabbat bij een leider van de Farizeeër - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 14: 1,7-14 - Lukas is de enige evangelist die vertelt dat Jezus bij de Farizeeën aan huis kwam om met hen de maaltijd te gebruiken, en wel drie keer (7:36; 11:37; 14:1). Lukas’ houding tegenover de Farizeeën is veel milder dan die van Markus en... Meer/More info...
Marta en Maria - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 10:38-42 - De familie ‘Marta, Maria en hun broer Lazarus’ uit Betanië bij Jeruzalem is vooral bekend uit het vierde evangelie. Elders heb ik betoogd dat dat evangelie ontstaan is in een kring rond Jezus’ vriend Lazarus.(1) Lucas heeft... Meer/More info...
De opwekking van de jongeling te Naïn - Peter van 't Riet - 2016
Toelichting op Lukas 7:11-17 - Het gebeurt niet wekelijks dat op het leesrooster een evangelieverhaal staat samen met een Tenachverhaal waarop dat evangelieverhaal een midrasj vormt. Deze zondag (5 juni 2016) is dat wel het geval. Bij het schrijven van zijn verhaal over de... Meer/More info...
De raadselachtige dood van Judas - Peter van 't Riet - 2003
Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie, jrg. 11 nr. 7, oktober 2003 - Een van de eigenaardigste verschillen tussen Matteüs en Lukas is de wijze waarop Jezus' leerling Judas aan zijn einde komt. Het gangbare beeld daarover vinden we bij Matteüs: nadat Judas Jezus heeft overgeleverd en de gevolgen van zijn... Meer/More info...
Ieder zijn eigen Jezus - Peter van 't Riet - 2002
Geza Vermes, Ieder zijn eigen Jezus, Ten Have, Baarn, 2002, 336 pag., ISBN 90 259 5306 9 - Geza Vermes, de auteur van dit boek, is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Oxford. Zijn vakgebied is de studie van joodse en christelijke geschriften uit de Oudheid, waaronder de Dode-Zeerollen, waarmee hij vanaf 1953 bezig is geweest.... Meer/More info...
Paulus in opspraak? - Peter van 't Riet - 2002
In NRC Handelsblad van 18 april j.l. las ik het bericht "Paulus was spion van Rome". Daarin wordt verslag gedaan van de theorie van Thijs Voskuilen, die als geschiedenisstudent onlangs afstudeerde in Groningen op een scriptie, waarin hij... Meer/More info...
De radicaliteit van Jezus en de Tora - Peter van 't Riet - 1998
De open poort, jrg. 78, nr. 10, Edegem, België, 1998 - Eeuwenlang zijn we in de kerk van mening geweest dat Jezus de Tora (de Wet van Mozes, Genesis t/m Deuteronomium) buiten werking heeft gesteld. Vandaag de dag vindt die opvatting echter steeds minder gehoor. Nieuwer onderzoek, ook door joodse... Meer/More info...
Midrasj-paradigma als oplossing voor de hemelvaart - Peter van 't Riet - 1997
Geweigerd door TROUW, gepubliceerd op deze website - Met veel waardering las ik de reactie van Van Veluw in Podium (27 mei 1997) op mijn bijdrage van 17 mei, waarin ik weer had gereageerd op zijn bijdrage van 7 mei. Het bredere wetenschapstheoretische kader van zijn gedachtengang is daardoor... Meer/More info...
Wiskunde levert geen bewijs voor Hemelvaart - Peter van 't Riet - 1997
TROUW, Podium, 17 mei 1997 - In Trouw van 7 mei schreef A.H. van Veluw over de lichamelijke hemelvaart van Jezus. Hoe kan het dat de lichamelijk opgestane Jezus in de ruimte is opgestegen en toch niet (nog steeds) ergens tussen de sterren zweeft? Hij verklaart dit vervolgens... Meer/More info...
Niet het vierde evangelie, maar zijn vertaling is anti-joods - Peter van 't Riet - 1997
TROUW Podium, 18 april 1997 - In Trouw van 17 maart 1997 werd het boek 'Als dit uit de Hemel is...' van Peter J. Tomson besproken (uitgegeven door de Folkertsma-Stichting). Het boek gaat over de verhouding van het Nieuwe Testament tot het jodendom. De kop boven het artikel... Meer/More info...
Zijn de evangeliën eigenlijk midrasjiem? - Will J. Barnard & Peter van 't Riet - 1985
Hervormd Nederland, 14 september 1985 - Zijn de evangeliën geen geschiedverhalen, maar midrasjiem, waarin met behulp van literaire middelen een verbinding wordt gelegd tussen evangelieverhaal en Tenach? Will Barnard en Peter van 't Riet proberen het aan te tonen. Een uitdagende en... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet