Bijbel

Hieronder vind je artikelen van de hand van Peter van 't Riet over onderwerpen die de Bijbel in zijn geheel betreffen. Daarnaast zijn er afzonderlijke rubrieken voor Tenach (Oude Testament) en Nieuwe Testament. Klik op de titel om het artikel te lezen.

Wrede Bijbelverhalen? 4 - Peter van 't Riet - 2018
Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16) - In een van de eerste hoofdstukken van de Tora lezen al direct over het verschrikkelijkste, dat mensen elkaar kunnen aandoen: elkaar doodslaan. Genesis 4 bevat het verhaal van Kaïn en Abel. Het paradijs is nog maar net verlaten en de eerste... Meer/More info...
Wrede Bijbelverhalen? 3 - Peter van 't Riet - 2018
Oog om oog, tand om tand (Exodus 21:23-25) - In Exodus 21:23-25 lezen we: “Maar als er een ander letsel is, zullen jullie geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem.” Deze regel in de... Meer/More info...
Wrede Bijbelverhalen? 2 - Peter van 't Riet - 2018
Het offer van Jefta (Richteren 11:1-40) - Het verhaal in Richteren 11 over Jefta die zijn dochter offert vanwege een belofte, is toch ongelofelijk? Hoort zo'n verhaal wel in de Bijbel thuis? Het zijn vragen die je vandaag regelmatig kunt horen. Voordat we de belofte van Jefta gaan... Meer/More info...
Wrede Bijbelverhalen? - Peter van 't Riet - 2017
De doodstraf voor een houtsprokkelaar (Numeri 15:32-26) - In Numeri 15:32-36 lezen we over iemand die hout sprokkelt op de sjabbat en daarom – op Gods uitdrukkelijke bevel – ter dood wordt veroordeeld. Een soortgelijk verhaal staat ook in Leviticus 24:10-16 over iemand die de Naam van de... Meer/More info...
Schepping of evolutie : een achterhaald dilemma - Peter van 't Riet - 2009
Toen eens aan Rabbi Abraham Isaac Kook (1865-1935), de eerste Asjkenazische opperrabbijn in het moderne land Israël, een vraag gesteld werd over het probleem van de evolutie, vatte hij dit als volgt samen: "Niets in de Tora is in... Meer/More info...
Oorlog en vrede in de bijbel - Peter van 't Riet - 2005
Boekbespreking - Titel: Een tijd van oorlog, een tijd van vrede. Ondertitel: Bezetting en bevrijding in de Bijbel. Auteur: Klaas A.D. Smelik. Uitgever: Boekencentrum, Zoetermeer, 2005. Meer/More info...
Het getal 40 in de Bijbel - Peter van 't Riet - 2005
Als het getal 40 in een bijbelverhaal voor komt, dan is dat niet altijd een goed teken. De eerste keer komen we dit getal tegen in de verhalen over de zondvloed, als de slagregens 40 dagen en 40 nachten over de aarde zijn (Genesis 7:4, 12, 17).... Meer/More info...
De Nabije is onze eerbied waard - Peter van 't Riet - 1999
De discussie over de wijze waarop de Godsnaam wordt weergegeven in de Nieuwe Bijbelvertaling, heeft al menige pen in beweging gebracht. Terecht, want de zaak is de moeite waard om heftig over te strijden. Het hete hangijzer is de sexe-bepaaldheid... Meer/More info...
De Bijbel maakt ook een andere verzoeningsleer mogelijk - Peter van 't Riet - 1997
Zojuist teruggekeerd van een vakantie in de stad van Franciscus treft mij de discussie in Trouw over het 'verzoeningswerk' van Den Heyer. Nog ben ik onder de indruk van de wijze waarop de Katholieke Kerk de oorspronkelijke intenties van Franciscus... Meer/More info...
Alleen waar als het weer gebeurt - Peter van 't Riet - 1989
Met interesse nam ik kennis van de 'discussie' tussen de heren Nico ter Linden, A.A. Spijkerboer, Anne van der Meiden en R. van den Berg over het historische karakter van de bijbelverhalen (Trouw van 27 februari en 9 maart 1989). Zoals zo vaak bij... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet