Publicatielijst

Overzicht van publicaties van dr. S.P. (Peter) van 't Riet

De publicaties (t/m 2018) zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken:

  1. Publicaties over de Bijbel
  2. Publicaties over Tenach (Oude Testament)
  3. Publicaties over het Nieuwe Testament
  4. Publicaties over het Jodendom
  5. Publicaties over het Christendom
  6. Publicaties over Godsdienst & Filosofie
  7. Publicaties over Onderwijs en Onderzoek
  8. Publicaties over Wiskunde en Wiskundeonderwijs

Verder kun je ook zoeken op trefwoorden. Gebruik daarvoor de zoekfunctie (Control-F) van je webbrowser.

Over de meeste publicaties kun je meer informatie vinden door op de titels te klikken. Het overzicht zal de komende tijd nog worden aangevuld.

Publicaties over de Bijbel

Riet, P. van 't (2018). Wrede Bijbelverhalen? (4) : Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16). Judaica Bulletin 32 nr. 1, oktober 2018. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel].

Riet, P. van 't (2018). Wrede Bijbelverhalen? (3) : Oog om oog, tand om tand (Exodus 21:23-25), in: Judaica Bulletin 31 nr. 3, april 2018. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel].

Riet, Peter van 't (2018). Wrede Bijbelverhalen? (2) : Het offer van Jefta (Richteren 11:1-40), in: Judaica Bulletin 31 nr. 2, Zwolle, januari 2018. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel].

Riet, P. van 't (2017). Wrede Bijbelverhalen? (1) : De doodstraf voor een houtsprokkelaar (Numeri 15:32-26), in: Judaica-Bulletin 31 nr. 1, Zwolle, oktober 2017.Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel].

Riet, P. van 't (2005). Het Alef-Beet : Een kennismaking met het Hebreeuwse alfabet tegen de achtergrond van de Hebreeuwse taalFolianti-reeks nr. 26. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2005). Oorlog en vrede in de bijbel. Boekbespreking. Judaica Bulletin 19, nr. 1, p. 6-9. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (2005). Het getal 40 in de Bijbel. Judaica Bulletin 18 nr. 2, p. 5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2003). Sjaloom is meer dan vrede : Over de betekenis van sjaloom in de Bijbel en in het jodendomFolianti-reeks nr. 16. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). De Nabije is onze eerbied waard. Judaica Bulletin 13 nr. 1. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1999). De Nabije is onze eerbied waard. Centraal Weekblad 47, 14 mei 1999, p. 7. FD Periodieken : Leeuwarden. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). De Bijbel maakt ook een andere verzoeningsleer mogelijk. http://www.petervantriet.nl. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Verzoening in bijbels perspectief : Een bijdrage aan de leerhuisdiscussie. in: Folianti-reeksnr. 1. Folianti : Zwolle.

Riet, P. van 't (1989). De bijbelse verhalen nú weer laten horen. (Oorspronkelijke titel: Alleen waar als het weer gebeurt). Dagblad Trouw, 5 april. Perscombinatie : Amsterdam. [artikel]

Publicaties over Tenach (Oude Testament)

Riet, P. van 't (2018). A Dove to the Land of War : The Book of Jonah, Translated Word for Word and Explained. Folianti : Kampen. [E-book and Paperback]

Riet, P. van 't (2015 / 2018). The Image of Man in the Torah : Contribution to the debate on norms and principles in modern society. Folianti : Zwolle (E-book Edition 2015); Folainti : Kampen (Paperback Edition 2018) [e-book en paperback).

Riet, P. van 't (2015). Als een duif naar het land van de oorlog : Het Bijbelboek Jona woord voor woord vertaald en toegelicht. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, P. van 't (2015). De offerdienst van Israël : Zijn historische ontwikkeling en godsdienstige betekenisFolianti-reeks nr. 34. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, Peter van 't (2014). Het mensbeeld van de Tora : Een bijdrage tot het normen- en waardendebat. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, P. van 't (2014). Mondelinge en schriftelijke Tora : Hun ontstaan en hun onderlinge relatieFolianti-reeks nr. 33. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2014). Josefs leerschool in leiderschap : Over Jacobs keuze van zijn opvolger en Jozefs omgang met de macht in Genesis 37Folianti-reeks nr. 32. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2013). De filosofie van het scheppingsverhaal : Genesis 1 opnieuw belicht. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, P. van 't (2013). Na oogsten komt dorsen. In: Gaandeweg, jrg. 6, nr. 4, oktober/november, pag. 8. Protestantse Gemeente Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2011). Tora als belevenis : Een boekbespreking. Judaica Bulletin 25 nr. 1. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2008). De filosofie van het scheppingsverhaal : Genesis 1 opnieuw belicht. Uitgeverij Kok : Kampen. [boek]

Riet, P. van 't (2008). Het licht en de lichtbronnen : Voorpublicatie uit De filosofie van het scheppingsverhaal. Judaica Bulletin 21 nr. 4, p. 2-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). Het boek Jona als midrasj : Van ziener tot profeet, Van Israël tot de wereldvolkenFolianti-reeks nr. 28. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2006). Het mensbeeld van de Tora : Passages uit het gelijknamige boek. Judaica Bulletin 20 nr. 1, p. 2-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, Peter van 't (2006). Het mensbeeld van de Tora : Een bijdrage tot het normen- en waardendebat. Uitgeverij Kok : Kampen. [boek]

Riet, P. van 't (2005). Het begin van de schepping : Inleiding en commentaar op Genesis 1:1-2. in: Folianti-reeksnr. 27. Folianti : Zwolle.

Riet, P. van 't (1999). Het mensbeeld van de Tora : Over de mens en het menselijk handelen in Tora en joodse traditieFolianti-reeks nr. 6. Folianti : Zwolle.

Riet, P. van 't (1997). Jona, van Israël tot de wereldvolken. Judaica Bulletin 11, nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Jona, van ziener tot profeet.Judaica Bulletin 11, nr. 1. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Jona, van Israël tot de wereldvolkenInterpretatie Tijdschrift voor bijbelse theologie 5, nr. 7, p. 4-6. Boekencentrum : Zoetermeer. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Jona, van ziener tot profeet. Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie 5, nr. 6, p. 4-6. Boekencentrum : Zoetermeer. [artikel]

Riet, P. van 't (1995). De onderwijzing van Mosje : Boekbespreking. Judaica Bulletin 8 nr. 4, p. 10. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (1993). De ballingschap van het Woord : Boekbespreking. Judaica Bulletin 6 nr. 3, p. 7-8. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Gradwohl, Dr. R. (1990). Uit joodse bronnen 2 : Enkele teksten uit Genesis en Exodus. Vertaling uit het Duits: Peter van 't Riet. Uitgeverij Boekencentrum : 's-Gravenhage  [boek]

Riet, P. van 't (1990). Psalmen om mee te beginnen. Judaica Bulletin 3 nr. 3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Gradwohl, Dr. R. (1988). Uit joodse bronnen 1 : Verklaring bij vijf Genesisteksten. Vertaling uit het Duits: Peter van 't Riet. Uitgeverij Boekencentrum : 's-Gravenhage. [boek]

Barnard, W.J., Riet, P. van 't (1988). Als een duif naar het land Assur : Het boek Jona verklaard vanuit Tenach en rabbijnse traditie tegen de achtergrond van de tijd. Uitgeversmaatschappij J. H. Kok : Kampen. [boek]

Publicaties over het Nieuwe Testament

Riet, P. van 't (2017). 70 x 7 maal vergeven : Toelichting bij Matteüs 18:21-35. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). De gelijkenis van de zaaier : Toelichting bij Matteüs 13:1-23. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). Arbeiders zijn er weinig : Toelichting bij Matteüs 9:36-10:15. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). Het gebed van Jezus : Toelichting bij Johannes 17:1-13. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). De verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias : Toelichting bij Johannes 21:1-14. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). De opwekking van Lazarus : Toelichting bij Johannes 11:1-44. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). Jezus' laatste sedermaaltijd. Judaica Bulletin 30 nr. 3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2017). De beproeving in de woestijn : Toelichting bij Matteüs 4:1-11. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). Jezus onderwijst de Tora : Toelichting op Matteüs 5:17-26/37. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2017). De besnijdenis van Jezus : Toelichting bij Lukas 2:16-21. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). Johannes’ bevraagt Jezus : Toelichting op Matteüs 11:2-11. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). De vraag naar de opstanding : Toelichting op Lukas 20:27-38. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). De gelijkenis van de vasthoudende weduwe : Toelichting op Lukas 18:1-8. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). De rijke man en de arme Lazarus : Toelichting op Lukas 16:19-31. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). Jezus tafelt op sjabbat bij een leider van de Farizeeër : Toelichting op Lukas 14: 1,7-14. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). Marta en Maria : Toelichting op Lukas 10:38-42. Website Joods-Christelijke dialoog www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). De opwekking van de jongeling te Naïn : Toelichting op Lukas 7:11-17. Website Joods-Christelijke dialoog : www.jdschr-dialoog.nl.

Riet, P. van 't (2016). De vasthoudende weduwe : Een gelijkenis van Lukas als politiek traktaat. Folianti-reeks nr. 38. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2015). De rijke man en de arme Lazarus : Een gelijkenis uit het Evangelie van LukasFolianti-reeks  nr. 36. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2012 / 2018). Reading Torah, the Key to the Gospels: Introduction to the Jewish Character of the Gospels. Folianti : Zwolle (E-book Edition 2012). Folianti : Kampen (Paperback Edition 2018). [e-book en paperback]

Riet, P. van 't (2012 / 2018). Luke the Jew : Introduction to the Jewish Character of the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles. Folianti : Zwolle (E-book Edition 2012). Folianti : Kampen (Paperback Edition 2018). [e-book en paperback]

Riet, P. van 't (2012). Twee sjabbatsverhalen van Lukas de Jood : De discipelen die aren plukken en De genezing van een verdroogde handFolianti-reeks  nr. 31. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2012). Tien bouwstenen voor het lezen van de evangeliën : Op basis van Tenach en joodse traditieFolianti-reeks  nr. 30. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2010). Zonder Tora leest niemand wel : Inleiding tot het joodse karakter van de evangeliën. 2e Herziene Uitgave. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, P. van 't (2010). Joodse groepen in de tijd van Jezus : Herodianen, Sadduceeën, Farizeeën, Essenen, Zeloten, Volk van het land, Grieks-sprekenden en HellenistenFolianti-reeks nr. 29. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2009). Lukas de Jood : Een joodse inleiding op het Evangelie van Lukas en de Handelingen de Apostelen. 3e Herziene Uitgave. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, Peter van 't (2005). Lukas versus Matteüs : De terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën. Uitgeverij Kok : Kampen. [boek]

Riet, P. van 't (2004). De raadselachtige dood van Judas. Judaica Bulletin 17, 2, p. 1-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (2003). En hij begon bij Mozes en bij al de profeten : Het midrasj-karakter van de evangeliën (Lukas de Jood, hoofdstuk 4)Folianti-reeks  nr. 22. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2003). De Jozua-midrasj bij Lukas : Nieuwe ontdekkingen in het Evangelie van LukasFolianti-reeks nr. 21. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2003). De David-midrasj bij Matteüs : Nieuwe ontdekkingen in het Evangelie van MatteüsFolianti-reeks nr. 19. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2003). De raadselachtige dood van JudasInterpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie 11, nr. 7, p. 26-28. Boekencentrum : Zoetermeer. [artikel]

Riet, P. van 't (2003). Ieder zijn eigen Jezus : Boekbespreking. Judaica Bulletin 16, 4, p. 7-8. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (2002). Ieder zijn eigen Jezus : BoekbesprekingDe Andere Wereld, 10 november 2002. IKON-radio : Hilversum. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (2002). Paulus in opspraak? Judaica Bulletin 15, nr. 3, p. 2-3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2000). Het joodse karakter van de evangeliën : Een heroriëntatie op de bronnen van het christendomFolianti-reeks nr. 9. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). Jezus en de Tora. Judaica Bulletin 12, nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1998). Wat is midrasj? : Over midrasj in de rabbijnse literatuur en de betekenis van het midrasj-paradigma voor de evangeliënFolianti-reeks nr. 2. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1998). De radicaliteit van Jezus en de Tora. De Open Poort, Protestants Tijdschrift rond Geloof en Samenleving 78, nr. 10, p. 10-12. Stichting De Open Poort : Edegem (België). [artikel]

Riet, P. van 't (1998). De verloren zoon (Luk. 15 : 11-32). Leeswijzer cursus a : Cursusjaar 1998-99, p. 8-14. Het friese leerhuis Olterterperkring : Drachten. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Midrasj-paradigma als oplossing voor de hemelvaart. http://www.petervantriet.nl, juni 1997. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Wiskunde levert geen bewijs voor Hemelvaart. Dagblad Trouw, 17 mei. Amsterdam. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Niet het vierde evangelie, maar zijn vertaling is anti-joods. Dagblad Trouw, 18 april. Amsterdam. [artikel]

Riet, Peter van 't (1996). Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus : Een speurtocht naar de joodse herkomst van het vierde evangelie. Uitgeverij Ten Have : Baarn. [boek]

Barnard, W.J., Riet, P. van 't (1986). Zonder Tora leest niemand wel : Bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie. Uitgeversmaatschappij Kok : Kampen. [boek]

Barnard, W.J., Riet, P. van 't (1985). Zijn de evangeliën eigenlijk midrasjiem?. Hervormd Nederland 14 september, p. 24-27. [artikel]

Barnatd, W.J., Riet, P. van 't (1984). Lukas de Jood : Een joodse inleiding op het Evangelie van Lukas en de Handelingen de Apostelen. Uitgeversmaatschappij Kok : Kampen. [boek]

Publicaties over Jodendom

Riet, P. van 't (2017). Philo van Alexandrië : De belangrijkste joodse wijsgeer uit de tijd van Jezus – Wegbereider voor het christendom. Folianti-reeks 40. Folianti : Kampen. [brochure]

Riet, P. van 't (2017). De Septuagint : Van Joodse tot Christelijke Bijbel en weer terug. Folianti-reeks 39. Folianti : Kampen. [brochure]

Riet, P. van 't (2017). 2017 : Een jaar vol herdenkingen voor Israël. Judaica Bulletin 30 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Baan, D., Hagedoorn, J., Otter, P. den, Riet, P. van 't (2016). Jodenvervolging in twaalf portretten. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boek]

Riet, P. van 't (2016). Antisemitisme : Wat is de achtergrond? Waar komt het vandaan? Judaica Bulletin 29 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2015). Soekot - Loofhutten : Het vreugdefeest van de messiaanse tijd. Folianti-reeks nr. 37. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P.van 't (2015). In memoriam Wil Cornelissen. Judaica Bulletin 28 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2014). Joodse scheppingsverhalen : Als antwoorden op vragen uit het religieuze debat van hun tijd. Folianti-reeks nr. 35. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2014). Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, P. van ´t (2014). Joodse humor 10 : Humor in de Bijbel. Judaica Bulletin 27 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2014). Joodse humor 9 : Is de Talmoed humoristisch?. Judaica Bulletin 27 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2013). Joodse humor 8 : Is Jewish humour different?. Judaica Bulletin 27 nr. 1. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2013). Besnijdenis in het geding. Judaica Bulletin 26 nr. 3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2013). Joodse humor 7 : Ik stuurde je een vissersboot. Judaica Bulletin 26 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2012). Israël het belangrijkste land van de wereld. Judaica Bulletin 25 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2012). Joodse humor 6b : Een literair monument. Judaica Bulletin 25 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2012). Joodse humor 6a : Hun lach klinkt van zover. Judaica Bulletin 25 nr. 3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2012). Joodse humor 5 : Waar komt de Witz vandaan?. Judaica Bulletin 25 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2011). Joodse humor 4 : De interreligieuze "dialoog". Judaica Bulletin 24 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2011). Joodse humor 3 : De Wijzen van Chelm. Judaica Bulletin 24 nr. 3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2011). Joodse humor 2 : Moos? Dat ben ik zelf!. Judaica Bulletin 24 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2010). Joodse humor 1 : Want er komt nog meer. Judaica Bulletin 24 nr. 1. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van ´t (2010). De Seleuciden zijn weer terug. Judaica Bulletin 23 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2010). Het mensbeeld van de Tora : Leren tot in de komende wereld. Interdisciplinair Tijdschrift Blind 24, 6 juni 2010. [artikel]

Riet, P. van ´t (2010). In memoriam Harry Kan. Judaica Bulletin 23 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2009). Het verhaal achter twee monumenten aan de voormalige ZamenhofsingelZwols Historisch Tijdschrift 26, nr. 1, p. 20-22. Zwolse Historische Vereniging : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). De Jodensavanne in Suriname : Een uitzonderlijk stukje geschiedenis. Judaica Bulletin 20 nr. 4, p. 2-6. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). Superhelden, moderne Golems? : Over Batman en andere stripfiguren. Judaica Bulletin 20 nr. 2, p. 6-9. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). Rembrandt en de joden : Hoe een tentoonstelling en een boek een Rembrandtlegende onderuit halen. Judaica Bulletin 20 nr. 2, p. 2-6. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2005). Drie openingsgebeden uit de Siddoer : Over de gebeden Mah-tovoe, Jiegdal en Adon-Olam.Folianti-reeks nr. 25. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2005). Inleiding tot de Siddoer : Over ontstaan en inhoud van het joodse gebedenboekFolianti-reeks nr. 24. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2004). Leren tot in de komende wereld : Over levenslang leren in de joodse traditieFolianti-reeksnr. 23. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2003). De Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-Philo : Een zelotische midrasjFolianti-reeks nr. 20. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2003). De joodse begraafplaats : Een handleiding voor bezoekers. Folianti- reeks nr. 18. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2003). Drie daden houden de wereld in stand : Commentaar bij Misjna Avot 1:2. in: Folianti-reeksnr. 17. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2002). Drie dingen houden de wereld in stand : Aantekeningen bij Misjna Avot 1:2. Judaica Bulletin 15 nr. 2, p. 1-6. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2001). Inleiding tot het Misjna-traktaat Pirké Avot : Over de joodse ethiek rond het begin van de christelijke jaartellingFolianti-reeks nr. 14. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2001). Gebed als brug tussen aarde en hemel : Over gebed in het jodendomFolianti-reeks nr. 13. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (2000). Gerechtigheid en liefhebbende vriendschap : Over de joodse opvatting van barmhartigheid en de waarde ervan voor het christendomFolianti-reeks nr. 10. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). Inleiding tot het Misjna-traktaat Chagiga : Over de joodse pelgrimsfeesten in de tijd van de tempel in JeruzalemFolianti-reeks nr. 8. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). Inleiding tot het Misjna-traktaat Pêsachiem : Over het joodse Paasfeest in de tijd van de tempel in JeruzalemFolianti-reeks nr. 5. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). Zet een haag om de Tora : Commentaar bij Misjna Avot 1:1. Folianti-reeks nr. 15. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). De synagoge van Zwolle : Een historisch monument met een aangepast gebruik. Judaica Bulletin 12 nr. 4, p. 8-14. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Rose, J.W., Riet, P. van 't (1998). De cantilatie van Hebreeuwse teksten. Judaica Bulletin 11, nr. 4, p. 1-10. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1998). De Joden van Harderwijk in de 18e eeuw : Ter voorbereiding op het Negende Synagogepad van de Stichting Judaica Zwolle op zondag 24 mei 1998. Judaica Bulletin 11, nr. 3, p. 1-7. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). De Joden van Groningen. Judaica Bulletin 10, nr. 3. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1997). Haagse rabbijnen : Boekbespreking. Judaica Bulletin 9, nr. 3, p. 11. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (1996). Haagse rabbijnen : Boekbespreking. Judaica Bulletin 9, nr. 3, p. 11. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (1996). De Essenen en de Dode-Zeerollen. Judaica Bulletin 9, nr. 2, p. 1-7. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1995). Kan een volk dan weten waar het heengaat? : Toespraak voor het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle ter gelegenheid van Jom Ha'atsmaoeth 5755/1995. Judaica Bulletin 8, nr. 4, p. 7-11. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1995). Leren tot in de komende wereld : De rol van leren in het jodendom. Judaica Bulletin 8, nr. 2, p. 1-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1994). De ontwikkeling van de joods-liturgische muziek sinds de oudheid en de middeleeuwen. Judaica Bulletin 7, nr. 2, p. 1-7. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1993). Joodse groeperingen in de tijd van Jezus. Judaica Bulletin 6, nr. 3, p. 1-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (Red.) (1992). De invloed van het Jodendom op de Westeuropese cultuur : Bijdragen aan een studiedag ter gelegenheid van vijf jaar Vrij Leerhuis in de Zwolse synagoge. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boek]

Riet, P. van 't (1992). Derde Synagogepad naar Dalfsen, Raalte en Enschede. Judaica Bulletin 5, nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1992). Het Testament van Job en het Testament van Salomo : Boekbespreking. Judaica Bulletin 5, nr. 3, p. 5-6. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (1991). Veel liefde hebt U ons bewezen : BoekbesprekingJudaica Bulletin 5, nr. 2, p. 10-11. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (1991). Vijf jaar Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in Zwolse synagoge, Judaica Bulletin 5, 1, Stichting Judaica Zwolle, Zwolle, p. 1-9 [artikel].

Riet, P. van 't (1991). De Bijbelse geschiedenis van Pseudo-Philo, Judaica Bulletin 4, 3, Stichting Judaica Zwolle, Zwolle, p. 3-8 [artikel].

Riet, P. van 't (1991). De invloed van het jodendom op onze cultuur. Dagblad Trouw, 16 september, p. 4. Amsterdam. [artikel]

Riet, P. van 't (1991). Vijf jaar Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in Zwolse synagoge. Judaica Bulletin 5, nr. 1, p. 1-8. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't, (1990). Wat is midrasj, II Het woord `midrasj'. Judaica Bulletin 4, 1. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel].

Riet, P. van 't (1990). Wat is midrasj, I Het werkwoord `darasj', Judaica Bulletin 3, 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle [artikel].

Riet, P. van 't (1990). De synagoge van Zwolle behouden... ook voor WindesheimWindesheim Magazine 7 maart 1990, p. 23. Hogeschool Windesheim : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1990). De synagoge van Zwolle : Een historisch monument met een aangepast gebruikZwols Historisch Tijdschrift 7, nr. 3, p. 94-102. Zwolse Historische Vereniging : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1989). De restauratie van de Zwolse synagoge voltooid. Judaica Bulletin 3 nr. 2, p. 1-4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1988). De joodse jaartelling : Haar herkomst en betekenis. Judaica Bulletin 2, nr. 4, p. 1-4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Chayon-Bosgraaf, S., Riet, P. van 't (1989). Een bezoek aan de synagogeJudaica-Bulletin 2, nr. 3, p. 1-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1987) De Zwolse synagogeJudaica-Bulletin 1, nr. 2, p. 1-2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Broekhuis, M., Johannisse, S., Riet, P. van 't (1985). De Synagoge van Zwolle heeft U nodig : Brochure voor de werving van donateurs. Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle : Zwolle. [brochure]

Publicaties over het christendom

Riet, P. van 't (2006). De nachtmerrie-exegese van ds. Mos. Judaica-Bulletin 19, nr. 4, p. 8. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle.  [artikel]

Riet, P. van 't (2005). Het christendom zal zijn messiasverwachting moeten herzienInterpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie 13, nr. 4, p. 4-5. Boekencentrum : Zoetermeer. [artikel]

Riet, P. van 't (2001). Christendom à  la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen. Uitgeverij Ten Have : Kampen. [boek]

Riet, P. van 't (2000). De doop als daad van levensvernieuwing : Over de oorspronkelijke betekenis van de christelijke doopFolianti-reeks nr. 12. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). Eucharistie/avondmaal, heidense of joodse wortels? Dagblad Trouw, 20 januari, p. 14. Amsterdam.  [artikel]

Riet, P. van 't (1998). De joodse oorsprong van de christelijke eredienst : Bijdrage aan een heroriëntatieFolianti-reeks nr. 4. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1998). De liturgische grondhouding in christendom en jodendom : Bijdrage aan een heroriëntatie.Folianti-reeks nr. 3. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1998). Hoe bijbels is Tutu's verzoeningsrol? Dagblad Trouw, 2 januari, p. 10. Amsterdam. [artikel]

Riet, P. van 't (1998). Auschwitz of Israël? : Wat doorbrak de christelijke houding tegenover het jodendom? Judaica Bulletin 12, nr. 1, p. . Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1996). Goed dat er rabbijnen zijn! Dagblad Trouw, 28 december. Amsterdam. [artikel]

Riet, P. van 't (1993). Tussen sjabbat en zondag. Judaica Bulletin 7, nr. 1, p. 1-4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (1990). Psalmen om mee te beginnen : Boekbespreking. Judaica Bulletin 3, nr. 3, p. 7. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (1989). Een voorganger over Israël : Boekbespreking. Judaica Bulletin 3, nr. 1, p. 4-5. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [boekbespreking]

Barnard, W.J., Riet, P. van 't (1989). De slip van een joodse man vastgrijpen : Christelijke eredienst in het spoor van de joodse Jezus. Uitgeversmaatschappij Kok : Kampen. [boek]

Publicaties over godsdienst en filosofie

Riet, P. van 't (2012). Ook zonder leugens heeft de Islam een probleemJudaica Bulletin 25, nr. 2.  Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2009). Schepping of evolutie : een achterhaald dilemma. Judaica Bulletin 22 nr. 4. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2009). Scheppingsverhaal gaat over het heden en de toekomst. Christelijk Weekblad 57, nr. 44. FD Periodieken : Leeuwarden. [artikel]

Riet, P. van 't (2008). Het einde van de standaardtaal : Een uitdagend boek. Boekbespreking. Nieuwsbrief LICTO nr. 18. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim : Zwolle. [boekbespreking]

Riet, P. van 't (2007). Graancirkel goedgelovigheid. http://www.petervantriet.nl. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). Joods-christelijk-islamitische traditie, bestaat dat?Judaica Bulletin 21, nr. 1.  Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). Leerling, kind of knecht? : Over het al of niet bestaan van een joods-christelijke-islamitische traditie. Dagblad Trouw, Letter & Geest, 22 september. Amsterdam. [artikel]

Riet, P. van 't (2007). Een relicanon zonder Jodendom??Judaica Bulletin 20, nr. 3.  Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2006). De versplintering van onze democratie. http://www.petervantriet.nl, oktober 2006. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2005). De ene besnijdenis is de andere niet. Judaica Bulletin 18 nr. 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2005). Schepping en evolutie na veertig jaar. http://www.petervantriet.nl, juli 2005. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2002). De grondwet te pas en te onpas. Dagblad Trouw, Podium, 24 augustus. Amsterdam. [artikel]

Riet, P. van 't (2000). In memoriam Willem Zuidema : Enkele persoonlijke herinneringen. Judaica Bulletin 14, nr. 1 & 2. Stichting Judaica Zwolle : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2000). Sjabbat en Zondag : Over de wekelijkse rustdag van jodendom en christendomFolianti-reeks nr. 11. Folianti : Zwolle. [brochure]

Riet, P. van 't (1999). Eredienst in kerk en synagoge : Bijdrage aan een heroriëntatieFolianti-reeks nr. 7. Folianti : Zwolle. [brochure]

Publicaties over onderwijs en onderzoek 

Riet, S.P. van 't (2013). Slimmer in 2030 : Geschiedenis en toekomst van het hogeronderwijs in Nederland. VU University Press : Amsterdam.

Strijker, I., Riet, P. van 't (2012). De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten. Onderzoeksrapport. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle.

Riet, P. van 't (2012). Docentloos roosteren bij PABO-afstandsleren Windesheim. Onderzoeksverslag. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle.

Los, G.J., Riet, P. van 't (2012). ICT voor competentiegericht onderwijs : Een praktijkverkennende multi-casestudy. Onderzoeksrapport. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle. Stenden Hogeschool : Leeuwarden.

Riet, P. van 't (2011). HBO heeft nieuwe elite van docenten nodig. Column. HSKWIN 24 november. Hogeschool Windesheim : Zwolle.

Los, G.J., Riet, P. van 't (2011). Hoe ICT het CGO kan ondersteunen : Een verkenning aan de hand van kernelementen. Artikel. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle.

Riet, P. van 't, Boer, P. den (2011). Standaardiseren voor flexibiliseren van middelbaar beroepsonderwijs. ROC Aventus : Apeldoorn.

Riet. P. van 't, Strijker, I., Trooster, W. (2011). Opzet en uitvoering van onderzoek : Inleiding tot het doen van onderzoek met voorbeelden uit het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle. http://licto.folianti.com. [artikel]

Riet, P. van 't (2011). Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle. http://licto.folianti.com. [artikel]

Riet, P. van 't (2011). Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd onderwijs. TH&MA, Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management 2011 nr. 3, p. 46-50. [artikel]

Selles, H., Riet, P. van 't (2011). Business intelligence in het hoger onderwijs. Onderwijs Innovatie 13 nr. 1, p. 33-35. Open Universiteit : Heerlen. [artikel]

Riet, P. van 't (2011). Durf te experimenteren. Interview. SURFspace. SURFfoundation : Utrecht.

Riet, P. van 't (2010). Digibordperikelen. Nieuwsbrief LICTO nr. 35. Lectortaat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim : Zwolle. [artikel]

Bruins, R., Riet, P. van 't (2010). Stevige regie vereist : Standaardisatie van het onderwijs en de onderwijsinformatie vraagt om een stevige centrale ICT-regisseur met voldoende mandaat. Hoger Onderwijs Management december 2010, p. 22-24. Sdu Uitgevers : Den Haag. [artikel]

Bruins, R., Riet, P. van 't (2010). Hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur : IT-governance aan Nederlandse hogescholen komt langzaam op gang. Automatisering Gids, 25 juni 2010. p. 36-37. Sdu Uitgevers : Den Haag. [artikel]

Riet, P. van 't (2009). Business intelligence in het (hoger) onderwijs. Nieuwsbrief LICTO nr. 24. Lectortaat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim : Zwolle. [artikel]

Riet, S.P. van ‘t (2009). Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen : Gezien vanuit het perspectief van seniorverantwoordelijken voor de roostering en het informatiemanagement. Onderzoeksrapport. Hogeschool Windesheim : Zwolle. [onderzoeksrapport]

Strijker, I., Riet, P. van ‘t (2009). Ketenintegratie in het onderwijs. Onderwijsinnovatie juni 2009, p. 11-14. Open Universiteit : Heerlen. [artikel]

Riet, P. van 't (2009). Europese ontwikkelingen rond de elektronische leeromgeving : Reflectie op een track van de Online Educa Berlin Conferentie 2008. Nieuwsbrief LICTO nr. 22. Lectortaat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim : Zwolle. [artikel]

Riet, S.P. van 't (2008). ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie : Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle op vrijdag 10 oktober 2008. Hogeschool Windesheim : Zwolle. [boek]

Boterenbrood, F., Riet, P. van 't (2008). Bonje door Bologna? : Consequenties voor de ontwikkeling van proces- en informatiearchitectuur. TH&MA, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management 2008, nr. 5, p. 40-47. Convoy Uitgevers : Dordrecht.

Riet, P. van 't (2008). Kenniscentra beter af in Graduate Schools. Hogeschoolkrant 15 oktober. Hogeschool Windesheim : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2006). Onderwijs verdient een beter debat. http://www.petervantriet.nl, december 2006. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, P. van 't (2004). Moderne vreemde talenonderwijs schoeien op Europese leest. http://www.petervantriet.nl, oktober 2004. Folianti : Zwolle. [artikel]

Riet, S.P. van 't (1992). Naar een geïntegreerd opleidingsmodel voor de tweedegraadslerarenopleiding in de exacte vakken. In: Stilstaan bij onderwijs in beweging : Opleiden binnen veranderende kaders. VELON-Congresboek onder redactie van F.A.J. Korthagen, L.C. Don & S. van den Heuvel. VELON/IVLOS/WCCC : Utrecht. [artikel]

Riet, P. van 't (1988). Een vrije studierichting bedrijfsopleiding informatica, Rapport over de invoering van een vrije studierichting bedrijfsopleiding informatica in de opleidingseenheid Exacte Vakken van de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, Interne publikatie Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle [intern rapport].

Riet, S.P. van 't, Lensink, B., Weering, B. van (Red.) (1984). Nascholing Burgerinformatica '84-'85 : Project Burgerinformatica 12-16 jarigen. Katern 6. Stichting voor de Leerplanontwikkeling : Enschede.

Riet, S.P. van 't (1977). Programma HYPATI, In: L. de Leeuw, Multipele regressie-analyse - Een alternatief voor variantie-analyse, Subfaculteit Psychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam, p. 35-37 [computerprogramma].

Publicaties over wiskunde en wiskundeonderwijs

Riet, S.P. van 't (1995). Het didactisch handelen van wiskundedocenten met betrekking tot interne differentiatie : Een onderzoek naar het interne-differentiatiegedrag van wiskundedocenten in eenjarige brugklassen van MAVO-HAVO-VWO-scholengemeenschappen. Dissertatie. Folianti : Zwolle. [boek]

Riet, S.P. van 't, G. Haveman, Classroom differentiation behaviour of mathematics teachers in secondary education, BERA-Conference 1993, Liverpool, 1993 [paperpresentatie].

Vredenduin, P.G.J. (1991). De geschiedenis van positief en negatief. Bewerking: Peter van 't Riet. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't, Gruyter, A.H. de, Vonk, J.H.C. (1991). De differentiatiemethodieken van twee veel gebruikte Nederlandse wiskundemethoden. Tijdschrift voor Didactiek der Beta-wetenschappen 9 nr. 2, p. 79-96. Utrecht.

Riet, S.P. van 't, Gruyter, A.H. de, Vonk, J.H.C. (1991). Individuele verschillen tussen leerlingen en differentiatiemethodieken in het wiskundeonderwijs. VU : Amsterdem, Windesheim : Zwolle.

Riet, S.P. van 't (1989). Een handelingspsychologische introductie van het oppervlaktebegrip. Handelingen, Tijdschrift voor handelingstheoretisch onderzoek, Jrg. 3 nr. 2, p. 5-21. VU-Uitgeverij : Amsterdam.

Riet, S.P. van 't (1989). Wiskundeonderwijs nu : Een boekbespreking. Euclides 64, nr. 7, p. 210-215. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't, Muskens, L.A.G.M., Witkam, M., Feijen, J., Raesfeld Meijer, G. von (1989). Eindtermen Lerarenopleidingen Tweede Graad, Wiskunde, in: Project Eindtermen 1989, Voorstellen eindtermen voltijdse eenvakkige tweedegraads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, Vereniging van Hogescholen, 's-Gravenhage, p. 279-297.

Riet, P. van 't, Wal, A. van der (1989). Het gebruik van materialen bij de behandeling van het oppervlaktebegrip. Nieuwe Wiskrant 8 nr. 2, p. 35-41. Vakgroep OW & OC : Utrecht.

Riet, P. van 't, Kroon, J., Wal, A. van der (1987). Wiskunde op materieel kennisniveauEuclides 62, nr. 9, p. 257-268. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't (1985). Zes kennisniveaus : Een nadere uitwerking. Euclides 60, nr. 5, p. 181-188. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't (1983). Zes kennisniveaus in het wiskundeonderwijsEuclides 58, nr. 7, p. 241-247. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't (1981). Setvorming en wiskundeonderwijs V : Setvorming in de wiskunde van het havo en vwo. Euclides 56, nr. 8, p. 359-370. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't (1980). Setvorming en wiskundeonderwijs iV : Eenvoudige algoritmen. Euclides 56, nr. 3, p. 95-106. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't, Leeuw, L. de (1980). Setvorming en wiskundeonderwijs III : Het voortzetten van getallenrijen met behulp van algoritmen : Een onderzoek. Euclides 56, nr. 1, p. 22-36. Wolters-Noordhoff : Groningen. 

Riet, S.P. van 't (1979). Setvorming en wiskundeonderwijs II : De aard van de leerervaring. Euclides 55, nr. 7, p. 308-316. Wolters-Noordhoff : Groningen. 

Riet, S.P. van 't (1979). Setvorming en wiskundeonderwijs I : Einstelling en rigiditeit bij het oplossen van wiskundige vraagstukken. Euclides 55, nr. 2, p. 41-49. Wolters-Noordhoff : Groningen.

Riet, S.P. van 't (1978). Cognitieve vaardigheden in het examen VWO-wiskunde I : Een factoranalyse. Euclides 53, nr. 5, p. 214-222. Wolters-Noordhoff : Groningen.

This is the website of Peter van 't Riet